Hóa HọcLớp 11

Giải Hóa Bài thực hành số 3

Bài 28 : Bài thực hành số 3

Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

 I. Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành

Thí nghiệm 1.

Xác định định tính cacbon và hidro

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài thực hành số 3

– Hiện tượng:

+ Nung nóng hỗn hợp, bột CuSO4 khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh.

+ Xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch.

+ Một phần hỗn hợp còn lại trong ống nghiệm chuyển màu đỏ.

– Giải thích: Khi đun nóng hỗn hợp, phản ứng hóa học xảy ra:

Chất hữu cơ + CuO → CO2 + H2O

+ Bột đồng sunfat (màu trắng) chuyển màu xanh do hơi nước vừa mới sinh đã kết hợp với CuSO4 khan tạo thành muối ngậm nước CuSO4.5H2O => có H (hiđro) có trong hợp chất.

+ Khí CO2 tác dụng với Ca(OH)2 tạo thành kết tủa CaCO3 => có C trong hợp chất

+ Kết luận: Trong hợp chất hữu cơ có C, H.

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử một tính chất của metan

– Hiện tượng:

+ Đưa que diêm đang cháy tới đầu ống dẫn khí vuốt nhọn, CH4 được dẫn ra từ ống nghiệm bốc cháy với ngọn lửa xanh nhạt.

+ Đưa mặt đế sứ vào phía trên ngọn lửa, có các giọt nước đọng trên mặt sứ.

+ Đưa đầu ống dẫn khí sục vào các dung dịch KMnO4 và nước brom, không có hiện tượng mất màu.

– Giải thích:

+ Đốt CH4 cháy tạo ra CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.

CH4 + 2O2 → CO2 + H2O

+ CH4 không làm mất màu dung dịch KMnO4 và nước brom, chứng tỏ không xảy ra phản ứng.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button