Lớp 12Vật Lý

Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính fx580vn plus

I. Các dạng câu hỏi Vật lý và cách giải nhanh trắc nghiệm Vật lí ứng với từng dạng

Dạng 1: Sử dụng chức năng SOLVE để tìm nhanh một đại lượng

Dạng 2: Tìm giá trị tức thời trong hàm dao động điều hòa

Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính fx580vn plus hay nhất (ảnh 2)

Trên đây là cách giải nhanh trắc nghiệm Vật lí cho một số dạng bài. Vẫn còn nhiều dạng bài khác có thể giải bằng chiếc Casio Fx- 570 ES VN.

Bạn đang xem: Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính fx580vn plus

II. Ví dụ

Ví dụ 1: Vật m dao động điều hòa với tần số 0.5Hz, tại gốc thời gian có li độ xo = 4cm, vận tốc vo = 12,56cm/s ,lấy π = 3,14. Hãy viết phương trình dao động

Hướng dẫn giải:

Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính fx580vn plus hay nhất (ảnh 3)

Ví dụ 2:

Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính fx580vn plus hay nhất (ảnh 4)

Ví dụ 3: Vật m gắn vào đầu một lò xo nhẹ, dao động điều hòa với chu kỳ 1s. Người ta kích thích dao động bằng cách kéo m khỏi vị trí cân bằng ngược chiều dương một đoạn 3cm rồi buông. Chọn gốc tọa độ ở VTCB, gốc thời gian lúc buông vật, hãy viết phương trình dao động.

Hướng dẫn giải:

Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính fx580vn plus hay nhất (ảnh 5)

Ví dụ 4:

Giải nhanh vật lý 12 bằng máy tính fx580vn plus hay nhất (ảnh 6)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button