Lớp 12Tin Học

Giải Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

1. Cập nhật dữ liệu

a. Thêm bản ghi

Có 3 cách để thêm bản ghi:

– Cách 1. Chọn Insert New Record

Bạn đang xem: Giải Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

– Cách 2. Nhấn nút  ​

 trên thanh công cụ hay nút dưới bảng.

– Cách 3. Nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

b. Chỉnh sửa

– Các thao tác thực hiện chỉnh sửa bản ghi:

+ Bước 1. Nháy chuột vào bản ghi cần thay đổi

+ Bước 2. Dùng các phím BackSpace hoặc Delete để xóa

+ Bước 3. Gõ nội dung mới

c. Xóa bản ghi

Các thao tác thực hiện xóa bản ghi:

+ Bước 1. Chọn bản ghi cần xóa

+ Bước 2. Nhấn nút ​

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 2)

 hoặc nhấn phím Delete

+ Bước 3. Hay chọn vào ô đầu tiên của bản ghi, nhấn phím Delete

+ Bước 4. Trong hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 3)

Hình 1. Hộp thoại khẳng định xóa​

Để xóa nhiều bản ghi cũng tương tự nhưng phải chọn nhiều bản ghi: Nhấn ô đầu tiên kéo để chọn, hay nhấn giữ phím Shift.

Lưu ý:

– Khi đã bị xóa thì bản ghi không thể khôi phục lại được

– Khi đang nhập hay điều chỉnh thì ở ô đầu tiên cây bút (chưa lưu), chuyển đi nơi khác thì hiện 

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 4)

 (đã lưu)

d. Di chuyển trong bảng

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 5)

Hình 2. Các nút lệnh di chuyển trong bảng​

– Di chuyển bằng phím:

+ Tab: di chuyển về sau

+ Shift + tab: di chuyển về trước

+ Home/End: về đầu và cuối một bản ghi

+ Ctrl + Home: về đầu

+ Ctrl + End: về cuối

2. Sắp xếp và lọc

a. Sắp xếp

Cách thao tác thực hiện sắp xếp dữ liệu:

– Bước 1. Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu

– Bước 2. Dùng các nút lệnh 

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 6)

 (tăng dần) hay 

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 7)

 (giảm dần) để sắp xếp các bản ghi của bảng dựa trên giá trị của trường được chọn

– Bước 3. Lưu lại kết quả sắp xếp

b. Lọc

Cách thao tác thực hiện lọc dữ liệu:

– Bước 1. Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm

– Bước 2. Access cho phép lọc với các nút lệnh sau trên thanh Table Datasheet

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 8)

3. Tìm kiếm đơn giản

a. Tìm kiếm

– Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự trong Word.

– Ví dụ:Để tìm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện theo một trong các cách sau:

+ Cách 1: Chọn Edit Find…

+ Cách 2: Nháy nút 

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 9)

+ Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F. Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra. Có thể cung cấp thêm cho việc tìm kiếm:

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 10)

Hình 3. Hộp thoại Find and Replace​

– Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm.

– Trong ô Look In: Chọn tên bảng.

– Trong ô Match, chọn cách thức tìm kiếm.

– Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

b. Thay thế

Tương tự lệnh Find nhưng phải gõ cụm từ thay thế vào ô Replace With.

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 11)

Hình 4. Chức năng thay thế​

4. In dữ liệu

– Có thể in dữ liệu từ bảng.

– Thiết đặt trang in và xem trước khi in:

+ Thiết đặt trang in: File Page setup

+ Xem trước khi in: 

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 12)

 hoặc FilePrint Preview

+ In dữ liệu 

Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng - Chi tiết, hay nhất (ảnh 13)

 hoặc File/Print

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button