Lớp 11Vật Lý

Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Giải SBT Vật lí 11: Bài 7. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bài 7.1 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi ?

A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.

Bạn đang xem: Giải Vật lí 11 Bài: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

B. Trong mạch điện kín của đèn pin.

C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.

D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 7.2 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11:

Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào ?

A. I = q2/t    

B. I = qt

C. I = q2t    

D. I = q/t

Lời giải:

Đáp án D

Bài 7.3 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Điều kiện để có dòng điện là

chỉ cần cấc vật dẫn điện có cùng nhiệt độ nối liền với nhau tạo thành mạch điện kín.

chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

chỉ cần có hiệu điện thế.

chỉ cần có nguồn điện.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 7.4 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Hiệu điện thế 1 V được đặt vào hai đầu điện trở 10Ω trong khoảng thời gian là 20 s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là bao nhiêu ?

A. 200 C.   

B. 20 C

C. 2 C.   

D. 0,005 C.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 7.5 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

A. tạo ra điện tích dương trong một giây.

B. tạo ra các điện tích trong một giây.

C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.

D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 7.6 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Đơn vị đo suất điện động là

A. ampe (A).   

B. vôn (V).

C. culông (C).   

D. oát (W).

Lời giải:

Đáp án B

Bài 7.7 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Các nguồn điện duy trì được sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện là do

A. có sự xuất hiện của lực điện trường bên trong nguồn điện

B. có sự xuất hiện của lực lạ bên trong nguồn điện

C. các hạt mang điện chuyển động không ngừng bên trong nguồn điện

D. các hạt mang điện đều chuyển động theo một hướng bên trong nguồn điện

Lời giải:

Đáp án B

Bài 7.8 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một chiếc pin có số ghi 1,5V được mắc theo các sơ đồ mạch điện như hình 7.1. Vôn kế trong sơ đồ nào có số chỉ 1,5V

A. Sơ đồ A

B. Sơ đồ B

C. Sơ đồ C

D. Sơ đồ D

Lời giải:

Đáp án D

Bài 7.9 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Nếu đặt vào hai đầu một điện trở một hiệu điện thế 2V thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó là 0,1A. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở lên 3V thì lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này trong 1 phút là

A. 0,15C    

B. 6C    

C. 9C    

D. 18C

Lời giải:

Đáp án C

Bài 7.10 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.

b) Tính số êỉectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Biết điện tích của một êlectron là – 1,6.10-19 C.

Lời giải:

a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It =0,273. 60= 16,38 C

b) Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

Bài 7.11 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.

Lời giải:

Công của lực lạ là:

Ang = qU = 0,8. 6 = 4,8J

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button