Lớp 11Vật Lý

Giải Vật lí 11 Bài: Kính lúp

Giải SBT Vật lí 11: Bài 32. Kính lúp

Bài 32.1 trang 89 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Công thức tính số bội giác của kính lúp G = Đ/f ( với D là khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận; f là tiêu cự của kính) dùng được trong trường hợp nào

A. Mắt cận ngắm chừng ở điệm cực cận

Bạn đang xem: Giải Vật lí 11 Bài: Kính lúp

B. Mắt tốt (không có tật) ngắm chừng ở điểm cực cận

C. Mắt cận ngắm chừng ở điệm cực viễn

D. Mắt tốt ngắm chừng ở điểm cực viễn

Lời giải:

Đáp án D

Xét các yếu tố sau khi quan sát một vật qua kính lúp :

(1) Tiêu cự của kính lúp.

(2) Khoảng cực cận OCc của mắt.

(3) Độ lớn của vật.

(4) Khoảng cách từ mắt đến kính.

Hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 32.2 và 32.3

Bài 32.2 trang 89 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực phụ thuộc các yếu tố nào ?

A. (1) + (2).    

B. (1) + (3)

C. (2) + (4).    

D.(1) + (2) + (3) + (4).

Lời giải:

Đáp án A

Bài 32.3 trang 89 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở điểm cực cận không phụ thuộc (các) yếu tố nào?

A. (1)    

B. (3).

C. (2) + (3).    

D. (2) + (3) + (4).

Lời giải:

Đáp án B

Bài 32.4 trang 90 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Trong trường hợp ngắm chừng nào thì số bội giác của kính lúp tỉ lệ nghịch với tiêu cự ?

A. Ở vô cực.    

B. Ở điểm cực viễn nói chung,

C. Ở điểm cực cận.    

D. Ở vị trí bất kì.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 32.5 trang 90 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một kính lúp có ghi 5x trên vành của kính. Người quan sát có khoảng cực cận OCc = 20 cm ngắm chừng ở vô cực để quan sát một vật.

Số bội giác của kính có trị số nào ?

A. 5.    

B. 4.    

C. 2.    

D. Khác A, B, C.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 32.6 trang 90 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính).

a) Xác định vị trí của các điểm cực viễn và cực cận của mắt người này.

b) Xác định độ biến thiên của độ tụ mắt người này từ trạng thái không điều tiết đến điều tiết tối đa.

c) Người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có độ tụ 32 dp để quan sát một vật nhỏẵ Mắt cách kính 30 cm. Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? Tính số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực.

Lời giải:

a) Theo đề bài: CV→ ∞

b) ΔD = Dmax– Dmin= 1/OCC = 3dp; OCC = 1/3m.

c) Tiêu cự kính lúp: dl= 1/D = 25/8 = 3,125cm.

Khoảng đặt vật MN xác định bởi:

Giải SBT Vật lý 11: Bài 32. Kính lúp | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)

Khoảng đặt vật: 16,13mm ≤ d ≤ 31,25mm.

Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: G= OCc/f1 ≈ 10,67

Bài 32.7 trang 90 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và khoảng nhìn rõ (khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn) là 35 cm.

Người này quan sát một vật nhỏ qúa kính lúp có tiêu cự 5 cm. Mắt đặt cách kính 10 cm.

Năng suất phân li của mắt người này là 1’. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt người này còn phân biệt được khi ngắm chừng ở điểm cực cận.

Lời giải:

Hình 32.1G.

Giải SBT Vật lý 11: Bài 32. Kính lúp | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 3)

Quan sát vật qua kính nghĩa là quan sát ảnh của vật tạo bởi kính.

Phải có α ≥ αmin.

Ngắm chừng ở điểm cực cận: A’ ≡ CC

Ta có: α ≈ tanα = A’B’/OCC (Hình 32.2G)

Giải SBT Vật lý 11: Bài 32. Kính lúp | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 4)

Vậy A’B’/OC≥ αmin => A’B’ ≥ OCcmin

Khoảng cách ngắn nhất trên vật còn phân biệt được:

Giải SBT Vật lý 11: Bài 32. Kính lúp | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 5)

Bài 32.8 trang 90 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.

a) Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ một vật ở xa vô cùng không điều tiết.

b) Khi đeo kính, người này có thể đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 20 cm (mắt sát kính). Hỏi điểm cực cận của mắt cách mắt bao xa ?

c) Để đọc được những dòng chữ nhỏ mà không phải điều tiết, người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt sát mắt. Khi đó phải đặt trang sách cách kính lúp bao nhiêu?

Lời giải:

a) fk= – OCv= – 50cm = – 0,5m và Dk = 1/fk = -2dp

b) Giải SBT Vật lý 11: Bài 32. Kính lúp | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 6)

c) d’ = – OCv= – 50cm

Giải SBT Vật lý 11: Bài 32. Kính lúp | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 7)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button