Lớp 11Vật Lý

Giải Vật lí 11 Bài: Kính thiên văn

Giải SBT Vật Lí 11: Bài 34. Kính thiên văn

Bài 34.1 trang 93 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một người có mắt tốt (không có tật) quan sát một ngôi sao qua kính thiên văn trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực

Chùm tia sáng từ ngôi sao chiếu đến vật kính, khi ló ra khỏi thị kính sẽ là chùm

Bạn đang xem: Giải Vật lí 11 Bài: Kính thiên văn

A. phân kì

B. hội tụ

C. song song

D. Có thể xảy ra một trong ba trường hợp trên, tùy theo cấu tạo của kính

Lời giải:

Đáp án C

Bài 34.2 trang 93 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Gọi |k2| là số bội giác của ảnh cho bởi thị kính; f1 là tiêu cự của vật kính; f2 là tiêu cực của thị kính; OCv là khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn. Số bội giác của kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở điểm cực viễn có thể tính theo công thức nào sau đây?

|k2|. f1/OCvB. |k2|. OCv/f1

|k2|. f2/OCvD. |k2|. OCv/f2

Lời giải:

Đáp án A

Bài 34.3 trang 93 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Người có mắt không bị tật quan sát kính thiên văn ở trạng thái không điều tiết thì có thể kết luận gì về độ dài l của kính và số bội giác G∞

A. l = f1– f2; G= f1/f2    

B. l = f1 – f2; G = f2/f1

C. l = f1+ f2; G= f2/f   

D. l = f1 + f2; G = f1/f2

Lời giải:

Đáp án D

Bài 34.4 trang 93 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một người có khoảng cực cận Đ quan sát ảnh của một thiên thể bằng cách ngắm chừng ở cực cận. Số bội giác của kính có biểu thức nào (mắt sát thị kính)?

A. f1/f2

B. D/(f1+f2)

C. k2f1/Đ    

D. Khác A, B, C

Lời giải:

Đáp án C

Bài 34.5 trang 94 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Kính thiên văn khúc xạ Y – éc – xơ (Yerkes) có tiêu cự vật kính là 19,8m. Mặt Trăng có góc trông từ Trái Đất là 33’. Ảnh của Mặt Trăng tạo bởi vật kính của kính thiên văn này có độ lớn (tính tròn) là bao nhiêu?

A. 19cm    

B. 53cm

C. 60cm    

D. Một trị số khác A, B, C.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 34.6 trang 94 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Để làm giảm chiều dài của kính và đồng thời tạo ảnh thuận chiều, kính thiên văn được biến đổi bằng cách dùng thấu kính phân kỳ làm thị kính. Kính được dùng làm ống nhòm,… Cho biết vật ở vô cực và ảnh cũng được tạo ra ở vô cực. Vẽ đường truyền của chùm tia sáng.

Lời giải:

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng: xem Hình 34.1G.

Bài 34.7 trang 94 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Vật kính của kính thiên văn là một thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự lớn; thị kính là một thấu kính hội tụ L2 có tiêu cự nhỏ.

a) Một người mắt không có tật, dùng kính thiên văn này để quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khi đó khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 90cm. Số bội giác của ảnh là 17. Tính các tiêu cự của vật kính và thị kính.

b) Góc trông của Mặt Trăng từ Trái Đất là 33’ (1’ = 1/3500rad). Tính đường kính ảnh của Mặt Trăng tạo bởi vật kính và góc trông ảnh của Mặt Trăng qua thị kính.

c) Một người cận thị có điểm cực viễn CVcách mắt 50cm, không đeo kính cận, quan sát Mặt Trăng qua kính thiên văn nói trên. Mắt đặt sát thị kính. Người này phải dịch chuyển thị kính như thế nào để khi quan sát mắt không phải điều tiết?

Lời giải:

a) Theo đề bài:

l = O1O2 = f1 + f2 = 90cm

G = f1/f2 = 17

Giải: f1 = 85cml f2 = 5cm

b) A1B1= f1αo= 85.33/3500 ≈ 0,8cm = 8mm

α = Gαo = 9o21’

c)

Giải SBT Vật lý 11: Bài 34. Kính thiên văn | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)

d1 → ∞; d1‘ = f1‘ = 85cm

d2′ = -O2CV = -50cm; d2 = (-50).5/-55 ≈ 4,55cm

l’ = f1 + d2 = 89,5cm < l

Dời thị kính 0,5cm tới gần vật kính hơn.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button