Lớp 11Vật Lý

Giải Vật lí 11 Bài: Mắt

Giải SBT Vật lí 11: Bài 31. Mắt

Bài 31.1 trang 86 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Trong quá trình điều tiết của mắt thì

A. khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận sẽ thay đổi.

Bạn đang xem: Giải Vật lí 11 Bài: Mắt

B. khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn sẽ thay đổi.

C. khoảng cách từ thể thủy tinh đến võng mạc sẽ thay đổi.

D. độ tụ của mắt sẽ thay đổi.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 31.2 trang 86 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Gọi OV là khoảng cách từ thể thủy tinh đến võng mạc; fmax và fmin là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tiêu cực của mắt. Đối với mắt tốt (không có tật) thì

A. fmax > OV    

B. fmax = OV

C. fmax < OV    

D. fmin = OV

Lời giải:

Đáp án B

Bài 31.3 trang 86 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Khi mắt không điều tiết thì ảnh của điểm cực cận Cc được tạo ra ở đâu ?

A. Tại điểm vàng V.

B. Trước điểm vàng V.

C. Sau điểm vàng V.

D. Không xác định được vì không có ảnh.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 31.4 trang 86 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn Cv được tạo ra tại đâu ?

A. Tại điểm vàng V.

B. Trước điểm vàng V.

C. Sau điểm vàng V.

D. Không xác định được vì không có ảnh.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 31.5 trang 86 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Đặt độ tụ của các loại mắt như sau ở trạng thái không điều tiết : D1 : Mắt bình thường (không tật) ; D: Mắt cận ; D3 : Mắt viễn. Coi khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến võng mạc là như nhau. So sánh các độ tụ này ta có kết quả nào ?

A. D1> D2> D3.    

B. D2 > D1 > D3.

C. D3> D1> D2.    

D. Một kết quả khác A, B, C.

Lời giải:

Đáp án B

* Xét một mắt cận được mô tả ở Hình 31.1. DÙng các giả thiết đã cho để chọn đáp án đúng ở các câu hỏi từ 31.6 đến 31.9.

Bài 31.6 trang 87 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Vật có vị trí nào kể sau thì ảnh tạo bởi mắt hiện ra ở điểm vàng V ?

A. Tại Cv khi mắt điều tiết tối đa.

B. Tại Cc khi mắt không điểu tiết.

C. Tại một điểm trong khoảng CvCc khi mắt điều tiết thích hợp.

D. Một vị trí khác với A, B, C.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 31.7 trang 87 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Để có thể nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo sát mắt là kính phân kì có độ lớn của tiêu cự là :

A. |f| = OCV.    

B. |f| = OCc.

C. |f| = CvCc.    

D. |f| = OV

Lời giải:

Đáp án A

Bài 31.8 trang 87 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Khi đeo kính để đạt yêu cầu như ở câu 31.7 thì điểm gần nhất mà mắt nhìn thấy là điểm nào ?

A. Vẫn là điểm Cc.

B. Một điểm ở trong đoạn OCc.

C. Một điểm ở trong đoạn CcCv.

D. Một điểm ở ngoài đoạn OCV.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 31.9 trang 87 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Người này mua nhầm kính nên khi đeo kính sát mắt thì hoàn toàn không nhìn thấy gì. Có thể kết luận thế nào về kính này ?

A. Kính hội tụ có f > OCv.

B. Kính hội tụ có f < OCC.

C. Kính phân kì có |f| > OCv.

D. Kính phân kì có |f| < OCc.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 31.10 trang 87 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một người mắt cận đeo sát mắt kính -2 dp thì nhìn thấy rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. Điểm Cc khi không đeo kính cách mắt 10 cm. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy được điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu ?

A. 12,5 cm.   

B. 20 cm.    

C. 25 cm.    

D. 50 cm.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 31.11 trang 87 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Một người lớn tuổi có mắt không bị tật. Điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi người này điều tiết tối đa thì độ tụ của mắt tăng thêm bao nhiêu ?

A. 5 dp.    

B. 2,5 dp.    

C. 2 dp.    

D. Một giá trị khác A, B, C.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 31.12 trang 88 Sách bài tập Vật Lí 11: 

Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết.

a) Khoảng cách từ quang tâm mắt đến võng mạc là 15 mm. Mắt bị tật gì ?

b) Xác định tiêu cự và độ tụ của thấu kính phải mang để mắt thấy vật ở vô cực không điều tiết (kính ghép sát mắt).

Lời giải:

a) Vì fmax> OV nên mắt viễn

b) Theo công thức về độ tụ:

 Giải SBT Vật lý 11: Bài 31. Mắt | Giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button