GDQPLớp 11

Giáo án giáo dục quốc phòng 11 bài 6

Bài 6. KỸ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN

Tiết 1

PHẦN I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

– Nắm được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn; quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn.

Bạn đang xem: Giáo án giáo dục quốc phòng 11 bài 6

2. Về kỹ năng

– Biết tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn; quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn.

3. Về thái độ

– Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng có hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập.

– Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học vào trong học tập và thực tiễn.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TRÂM

1. Nội dung

I- Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam

II- Quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn

2. Nội dung trọng tâm

Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam

III. THỜI GIAN : 45 phút

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: Tập trung theo lớp học.

2. Phương pháp:

– Giáo viên sử dụng phương pháp trực quan, đặt vấn đề, nêu câu hỏi, gợi ý, hướng dẫn học sinh thảo luận và trả lời, ghi chép những nội dung kết luận của giáo viên.

– Học sinh chú ý lắng nghe, quan sát, thảo luận, ghi chép những ý chính.

V. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng học máy chiếu.

VI. VẬT CHẤT

– Giáo án, SGK GDQP-AN 11, sách giáo viên GDQP-AN 11, mô hình lựu đạn Ф1, cần 97.

– Tranh ảnh, máy chiếu….

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (5 PHÚT)

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục , vật chất

2. Phổ biến các quy định

3. Kiểm tra bài cũ

– Đường ngắm cơ bản là gì?

4. Phổ biến ý định giảng bài

II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI (35 PHÚT) 

          Nội dung

Phương pháp

I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ LỰU ĐẠN VIỆT NAM.

1. Lựu đạn Ф1.

   a. Tính năng, tác dụng chiến đấu.

          – Dùng để tiêu diệt sinh lực địch bằng các mảnh gang vụn.

          – Bán kính sát thương 5m.

          – Thời gian phát lửa đến khi lựu đạn nổ là 3,2 – 4,2 giây.

          – Chiều cao: 118mm.

          – Đường kính thân 50mm.

          – Trọng lượng nặng 450g.

    b. Cấu tạo.

          * Lựu đạn gồn có hai bộ phận:

– Thân lựu đạn: Vỏ bằng gang có nhiều khía tạo thành múi, cổ lựu đạn có ren để liên kết các bộ phận, bên trong lựu đạn chứa thuốc nổ TNT.

– Bộ phận gây nổ lắp vào thân lựu đạn: cần bẩy, lò xo kim hỏa, kim hoả, chốt an toàn, mỏ vịt để giữ đuôi kim hoả, hạt lửa để phát lửa thuốc cháy chậm, thuốc cháy chậm, kíp.

   c. Chuyển động gây nổ.

    – Lúc bình thường, chốt an toàn giữ mỏ vịt không cho mỏ vịt bật lên, đầu mỏ vịt giữ đuôi kim hoả, kim hoả ép lò xo lại.

    – Khi rút chốt an toàn, đuôi cần bẩy bật lên, đầu cần bẩy rời khỏi đuôi kim hoả, lò xo kim hoả bung ra đẩy kim hoả chọc vào hạt lửa, hạt lửa phát cháy đốt cháy thuốc cháy chậm, thuốc cháy chậm cháy từ 3,2- 4,2s, phụt lửa vào kíp làm kíp nổ gây nổ lựu đạn.

 2. Lựu đạn cần 97

a. Tác dụng, tính năng

Lựu đạn cần 97 có tác dụng và tính năng như lựu đạn F1, chỉ khác chiều cao toàn bộ lựu đạn là 98mm.

b. Cấu tạo

Bao gồm 3 bộ phận như hình vẽ

 

 

c. Chuyển động gây nổ

– Lúc bình thường, chốt an toàn giữ không cho cần bẩy bật lên, cần bẩy đè búa và kim hoả ngửa về sau thành tư thế giương.

– Khi rút chốt an toàn, cần bẩy bật lên rời khỏi tai giữ, lò xo đẩy búa đập về phía trước, kim hoả chọc vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy dây cháy chậm, sau 3,2s đến 4,2s, phụt lửa vào kíp làm kíp nổ gây nổ lựu đạn.

II. QUY TẮC SỬ DỤNG LỰU ĐẠN.

 1. Sử dụng giữ gìn lựu đạn thật.

     a. Sử dụng lựu đạn.

          – Chỉ những người nắm vững tính năng chiến đấu, cấu tạo của lựu đạn, thành thạo động tác sử dụng mới được sử dụng lựu đạn, chỉ sử dụng lựu đạn khi đã được kiểm tra chất lượng.

          – Chỉ sử dụng lựu đạn khi có hiệu lệnh của người chỉ huy.Tuỳ vào địa hình địa vật và tình hình địch để lựa chọn tư thế ném lựu đạn.

          – Khi ném lựu đạn xong, phải quan sát kết quả ném và tình hình địch để có biện pháp xử lí kịp thời.

    b. Giữ gìn lựu đạn.

          – Lưu đạn phải để nơi khô ráo, thoáng gió, không để lẫn với các loại đạn,  thuốc nổ, hay chất dễ cháy.

          – Không để rơi và va chạm mạnh.

          – Khi mang, đeo lựu đạn: không được móc mỏ vịt vào thắt lưng, không rút chốt an toàn.

 2. Quy định sử dụng lựu đạn.

          – Cấm sử dụng lựu đạn thật để huấn luyện, luyện tập.

          – Không dùng lựu đạn tập có nổ hay không nổ để đùa nghịch.

          – Khi tập không được ném lựu đạn vào nhau.

 

 

* GV: Dựa vào hiểu biết của mình em cho biết một số loại lựu đạn ở Việt nam?

HS tìm hiểu và trả lời câu hỏi

 

* Gv: Em hãy cho biết tác dụng và tính năng chiến đấu của lựu đạn Ф1?

HS: thảo luận, trả lời

Giáo viên kết hợp chỉ trên mô hình tranh ảnh, kết luận cho học sinh ghi những ý chính.

* Gv: Theo em nắm được thời gian cháy chậm để làm gì?

Hs thảo luận, trả lời.

 

* Gv Cấu tạo của lựu đạn Ф1 như thế nào?

HS: thảo luận, trả lời

Giáo viên kết hợp chỉ trên mô hình tranh ảnh, kết luận cho học sinh ghi những ý chính.

Gv: Em hãy cho biết nguyên lý gây nổ của lựu đạn Ф1?

Hs trả lời

Giáo viên giảng giải kết hợp cho học sinh quan sát chuyển động nổ của lựu đạn Ф1, kết luận cho học sinh ghi những ý chính.

 

– Gv: Tính năng chiến đấu và cấu tạo của lựu đạn cần 97 có gì giống và khác so với lựu đạn Ф1?

-Hs thảo luận và trả lời

Giáo viên kết luận, cho học sinh ghi những ý chính.

Gv giảng giải kết hợp chỉ trên mô hình chuyển động gây nổ của lựu đạn cần 97, lưu ý điểm khác trong chuyển động của búa so với lựu đạn Ф1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv: Em hãy cho biết quy tắc sử dụng?

 

Hs thảo luận và trả lời

 

Giáo viên kết luận cho học sinh ghi ý chính

Gv: Khi bảo quản giữ gìn lựu đạn chúng ta phải lưu ý những điểm gì?

Hs thảo luận và trả lời

Giáo viên kết luận cho học sinh ghi ý chính.

Giáo viên lưu ý cho học sinh một số quy định khi sử dụng lựu đạn.

PHẦN III: KẾT THÚC HUẤN LUYỆN (5 phút)

 1. Hệ thống, củng cố nội dung đã giảng dạy trong bài.

 2. Hướng dẫn nội dung cần ôn luyện

 3. Nhận xét đánh giá buổi học

 4. Kiểm tra vật chất, trang bị, chuyển nội dung buổi học.

– Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 2

PHẦN I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

– Nắm trường hợp vận dụng tư thế động tác đứng ném lựu đạn và chú ý khi thực hiện động tác đứng ném lựu đạn.

2. Về kỹ năng

– Thực hiện được động tác đứng ném lựu đạn trúng đích đảm bảo an toàn.

3. Về thái độ

– Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng có hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu.

– Chấp hành nghiêm nội quy, quy định giờ học.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập.

– Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học vào trong học tập và thực tiễn.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TRÂM

1. Nội dung

Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn

2 . Nội dung trọng tâm

Động  tác đứng ném lựu đạn

III. THỜI GIAN: 45 phút

III. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: Theo đội hình lớp học

2. Phương pháp:

Giáo viên phân tích và làm mẫu theo 3 bước:

– B1: Làm nhanh

– B2: Làm chậm và phân tích

– B3: Làm tổng hợp

Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:

– B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác

– B2: Tập chậm theo các cử động

– B3: Tập tổng hợp

V. ĐỊA ĐIỂM

VI. VẬT CHẤT

– Giáo án, SGK GDQP-AN 11, sách giáo viên GDQP-AN 11.

– Tài liệu huấn luyện gồm tranh ảnh. Còi, cờ chỉ huy.

– Mô hình lựu đạn Ф1, cần 97, súng AK hoặc súng trường CKC, tranh ảnh, lựu đạn tập

PHẦN II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI(5 phút)

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:

2. Phố biến các quy định:

– Yêu cầu trật tự chú ý lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

3. Kiểm tra bài cũ:

4. Phố biến ý định bài giảng

Tiết 3 – Bài 6: Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 phút)

1. Lên lớp: 10 phút

          NỘI DUNG

PHƯƠNG PHÁP

III- Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn

1. Trường hợp vận dụng:

– Vận dụng trong trường hợp có vật che khuất, che đỡ cao ngang tầm ngực, phía sau không vướng, mục tiêu ở xa.

2. Động tác

+) Động tác chuẩn bị: kẹp súng vào giữa 2 chân, hai tay lấy lựu đạn. Uốn thẳng chốt an toàn. Tay trái cầm súng, tay phải cầm lựu đạn.

+) Động tác ném:

Khẩu lệnh: “Đứng ném lựu đạn, chuẩn bị” – “Ném”

Dứt động lệnh “Ném” thực hiện 3 cử động sau:

 

– Cử động 1: Chân trái bước lên trước (hoặc chân phải bước về sau) một bước dài. Bàn chân trái thẳng với hướng ném, chân trái khuỵu, chân phải thẳng. Kết hợp lực giữ của tay trái giật nụ xòe.

 

– Cử động 2: Tay phải đưa lựu đạn xuống dưới ra sau, dùng mũi chân trái và gót chân phải làm trụ xoay người sang phải về sau. Lúc này chân trái thẳng, chân sau khuỵu gối, trọng tâm dồn về sau.

 

– Cử động 3: Dùng sức vút của tay phải kết hợp với sức rướn của thân người ném lựu đạn đi. Góc độ ném 450, Lúc này xoay người đối diện mục tiêu, tay trái đưa súng về sau giữ thăng bằng và đảm bảo an toàn. Chân phải theo đà bước lên một bước, tay phải cầm súng tiếp tục tiến, bắn hoặc ném quả khác.

 

 

+ Gv nêu trường hợp vận dụng của động tác.

+ Gv: Giới thiệu kỹ thuật động tác theo 3 bước:

– B1: Làm nhanh.

– B2: Làm chậm có phân tích.

– B3: Làm tổng hợp.

– Nói và làm những điểm cần chú ý.

-> Cách cầm lựu đạn, góc độ ném khi lựu đạn rời tay…

+ Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:

– B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác

– B2: Tập chậm theo các cử động

– B3: Tập tổng hợp

 

 

2. Tổ chức luyện tập: 25 phút

Nội dung

Thời gian

Tổ chức và phương pháp

Vị trí và hướng tập

Ký tín hiệu luyện tập

Người phụ trách

Vật chất

Động tác đứng ném lựu đạn

 

25 phút

 

 

Lúc đầu tập đồng loạt bằng tay không 10 lần. Sau đó từng tiểu đội vào vị trí đồng loạt ném, khi tất cả các tiểu đội đó ném xong thì cử 1 tiểu đội lên đích để nhặt lựu đạn.

Tại sân tập GDQPAN hướng Đông-Tây

Còi:

– 1 tiếng: Bắt đầu tập.

– 2 tiếng: Dừng tập sửa sai.

– 1 hồi dài: Tập hợp đơn vị.

Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh của GV và chỉ huy.

Giáo viên, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng.

– Lựu đạn, súng tiểu liên AK, túi đựng hộp tiếp đạn, bia số 4, còi, cờ.

 

PHẦN III. KẾT THÚC HUẤN LUYỆN (5 phút)

 1. Hệ thống củng cố nội dung đã giảng dạy trong bài

          – Động tác ném lựu đạn

 1. Hướng dẫn nội dung cần ôn luyện

 2. Nhận xét đánh giá buổi học

 3. Kiểm tra vật chất, trang bị, chuyển nội dung buổi học

– Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 4

PhẦN I: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

– Nắm chắc đặc điểm yêu cầu, điều kiện kiểm tra, cách đánh giá thành tích và thực hành ném lựu đạn xa trúng đích.

2. Về kĩ năng

– Thực hiện được động tác đứng ném lựu đạn trúng đích, đảm bảo an toàn.

3. Về thái độ

– Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng có hiệu quả lựu đạn trong chiến đấu.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tính kiên nhẫn trong hoạt động học tập.

– Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học vào trong học tập và thực tiễn.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Cấu trúc nội dung

Ném lựu đạn trúng đích

2. Nội dung trọng tâm

Thực hành ném lựu đạn xa trúng đích

III. THỜI GIAN: 45 phút

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức: theo đội hình lớp học

2. Phương pháp:

Giáo viên giảng giải, phân tích và làm mẫu theo 3 bước:

– B1: Làm nhanh

– B2: Làm chậm và phân tích

– B3: Làm tổng hợp

Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:

– B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác

– B2: Tập chậm theo các cử động

– B3: Tập tổng hợp

V. ĐỊA ĐIỂM:

Sân tập quốc phòng của nhà trường

VI. VẬT CHẤT

– Giáo án, SGK GDQP-AN 11, sách giáo viên GDQP-AN 11.

– Tài liệu huấn luyện gồm tranh ảnh. Còi, cờ chỉ huy.

– Mô hình lựu đạn Ф1, cần 97, tranh ảnh, lựu đạn tập

– Bãi ném lựu đạn xa trúng đích

PHẦN II. THỰC HÀNH BÀI GIẢNG

I. TỔ CHỨC BÀI GIẢNG (5 PHÚT)

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:

2. Phố biến các quy định:

– Yêu cầu trật tự chú ý lắng nghe, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

3. Kiểm tra bài cũ:

Phố biến ý định bài giảng

Tiết 5 – Bài 6: Ném lựu đạn trúng đích

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP (35 PHÚT)

1. Lên lớp: 10 phút

          NỘI DUNG

PHƯƠNG PHÁP

IV. NÉM LỰU ĐẠN TRÚNG ĐÍCH

1. Đặc điểm, yêu cầu

a. Đặc điểm

– Mục tiêu có vòng tròn tính điểm

– Người ném: ở tư thế thoải mái

b. Yêu cầu: Biết kết hợp sức ném và hướng ném để lựu đạn đi vừa đúng hướng vừa đúng cự li của mục tiêu.

2. Điều kiện kiểm tra

– Bãi kiểm tra

Kẻ 3 vòng tròn đồng tâm, bán kính của các vòng là: 1m, 2m, 3m. Từ tâm vòng tròn kẻ một đường trục thẳng hướng ném và cắm bia số 10 hoặc số 4.

– Cự li ném: Nam:25m; nữ: 20m

– Tư thế ném: Đứng ném tại chỗ sau khối chắn, có súng. Khi ném có thể dựa súng vào vật chắn.

– Số lựu đạn: Hai quả lựu đạn tập, mổi quả có khối lượng 450g.

3. Đánh giá thành tích

Lấy điểm rơi của lựu đạn để tính thành tích. Trường hợp điểm rơi của lựu đạn chạm vạch thì kết quả được tính cho vòng có điểm cao hơn.

Cách đánh giá thành tích như sau: Giỏi trúng vòng tròn 1, khá trúng vòng tròn 2, trung bình trúng vòng tròn 3, không đạt không trúng vòng nào.

4. Thực hành ném

a. Người ném

– Tại vị trí chuẩn bị: Kiểm tra lựu đạn, súng AK hoặc CKC mang đeo trang bị…

– Nghe khẩu lệnh “tiến” nhanh chóng xách súng vận động vào vị trí ném.

– Nghe khẩu lệnh “Mục tiêu bia số 10, đứng chuẩn bị ném” làm động tác đứng chuẩn bị.

– Nghe khẩu lệnh “Ném” ném thử một quả vào mục tiêu sau đó ném quả thứ 2 (tính điểm)

– Sau khi ném xong nghe công bố kết quả. Khi có khẩu lệnh “Đằng sau”, “Bên phải” (“bên trái”) – “quay” thực hiện động tác quay rồi cơ động về vị trí quy định

b. Người phục vụ

– Người phục vụ có nhiệm vụ quan sát điểm rơi, điểm lăn cuối cùng của lựu đạn, báo kết quả và nhặt lựu đạn về vị trí ném.

– Kết quả ném phải căn cứ vào điểm rơi của lựu đạn để báo cho chính xác.

 

 

+ Gv nêu đặc điểm, yêu cầu khi ném lựu đạn trúng đích.

+ Nêu điều kiện kiệm tra.

+ Nêu đánh giá thành tích

+ Gv: Giới thiệu kỹ thuật động tác theo 3 bước:

– B1: Làm nhanh.

– B2: Làm chậm có phân tích.

– B3: Làm tổng hợp.

– Nói và làm những điểm cần chú ý.

-> Cách cầm lựu đạn, góc độ ném khi lựu đạn rời tay…

+ Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:

– B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác

– B2: Tập chậm theo các cử động

– B3: Tập tổng hợp

 

2.Tổ chức luyện tập: 25 phút

Nội dung

Thời gian

Tổ chức và phương pháp

Vị trí và hướng tập

Ký tín hiệu luyện tập

Người phụ trách

Vật chất

Động tác ném lựu đạn trúg đich

 

25 phút

 

 

Từng người lên thực hiện, dưới sự điều khiển của tiểu đội trưởng, mỗi người ném 3 quả, hết cơ số lựu đạn cử 1 người lên đích để nhặt lựu đạn về.

Tại sân tập GDQPAN hướng Đông-Tây

Còi:

– 1 tiếng: Bắt đầu tập.

– 2 tiếng: Dừng tập sửa sai.

– 1 hồi dài: Tập hợp đơn vị.

Trong quá trình tập nghe theo khẩu lệnh của GV và chỉ huy.

Giáo viên, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng.

– Lựu đạn, súng tiểu liên AK, túi đựng hộp tiếp đạn, bia số 4, còi, cờ.

 

PHẦN III. KẾT THÚC HUẤN LUYỆN (5 phút)

 1. Hệ thống củng cố nội dung đã giảng dạy trong bài

          – Động tác ném lựu đạn

 1. Hướng dẫn nội dung cần ôn luyện

 2. Nhận xét đánh giá buổi học

 3. Kiểm tra vật chất, trang bị, chuyển nội dung buổi học

– Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDQP 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button