Lớp 12Tin Học

Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

Câu hỏi: Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

Trả lời:

– CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau. 

Bạn đang xem: Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

VD: Bảng Hồ sơ học sinh của lớp 9B.

– Hệ quản trị CSDL là phần mềm để tạo lập, lưu trữ, tìm kiếm,…thông tin của CSDL.

VD: Dùng hệ quản trị CSDL để tìm kiếm tất cả các bạn nữ có điểm trung bình môn Hóa là 9 điểm trong Bảng Hồ sơ học sinh của lớp 9B.

* Nơi lưu trữ:

– Cơ sở dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều nơi như trên máy tính hoặc trong sổ sách, giấy tờ.

– Trong hệ quản trị CSDL tất cả các bản ghi chỉ được lưu trên máy tính.

* Truy xuất dữ liệu:

– Việc truy xuất thông tin từ CSDL có thể được thực hiện thủ công, thông qua các truy vấn hoặc sử dụng các chương trình (C, C ++, Java…)

– Chúng ta có thể lấy dữ liệu từ hệ quản trị CSDL thông qua các truy vấn được viết bằng SQL.

* Tốc độ:

– CSDL được xử lý thủ công hoặc xử lý bằng máy tính nhưng không sử dụng SQL thì sẽ rất chậm.

– Việc truy xuất thông tin bằng hệ quản trị CSDL được thực hiện trên máy tính cùng với SQL nên tốc độ nhanh hơn.

* Truy cập:

– CSDL chỉ được thiết kế để cho một lượng nhỏ người dùng truy cập dữ liệu vào những thời điểm khác nhau.

– Hệ quản trị CSDL được thiết kế để một số lượng lớn người dùng có thể truy cập dữ liệu cùng một lúc.

* Thao tác trên dữ liệu:

– Đối với CSDL, không thể sửa đổi nhiều thông tin tại một thời điểm.

– Có thể thay đổi nhiều thông tin cùng một lúc nếu dùng hệ quản trị CSDL.

* Sao lưu và phục hồi:

– CSDL không đảm bảo rằng dữ liệu sẽ khả dụng sau khi phát sinh lỗi.

– Hệ quản trị CSDL sẽ đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn sàng ngay cả khi hệ thống bị lỗi.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhé!

1. Cơ sở dữ liệu (CSDL)

* Khái niệm:

Cơ sở dữ liệu (Database) là một tập các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trong các hệ thống máy tính. Hay có thể hiểu đơn giản nó chính là thông tin được lưu trữ trong máy tính. 

VD: Cơ sở dữ liệu về sinh viên của một trường đại học bao gồm STT, Họ và tên, Ngày sinh, Mã sinh viên…

Khác với dữ liệu, cơ sở dữ liệu phải được cấu trúc một cách rõ ràng. Một tập hợp dữ liệu không được xem là một cơ sở dữ liệu nếu không có hệ thống cấu trúc.

* Phân loại cơ sở dữ liệu:

– Theo nội dung: Tài liệu văn bản, tài liệu âm thanh, tài liệu video…

– Theo lĩnh vực, ứng dụng: Dữ liệu bảo hiểm, dữ liệu ngân hàng…

– Theo một khía cạnh kỹ thuật nào đó: Cơ sở dữ liệu giao diện, cơ sở dữ liệu cấu trúc…

– Theo loại dữ liệu: Cơ sở dữ liệu phi cấu trúc, cơ sở dữ liệu bán cấu trúc, cơ sở dữ liệu có cấu trúc…

– Theo vị trí của cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, cơ sở dữ liệu đám mây…

– Theo hình thức lưu trữ, mô hình tổ chức: Cơ sở dữ liệu dạng tệp, cơ sở dữ liệu phân cấp…

* Ý nghĩa:

– Giúp đạt hiệu suất tốt hơn khi lưu trữ, truy xuất và sử dụng dữ liệu

– Tráng tình trạng dư thừa, lặp lại dữ liệu

– Duy trì được tính nhất quán, toàn vẹn dữ liệu

– Thuận lợi trong việc chia sẻ

– Giúp hoạt động của công ty, tổ chức thanh thoát, chuyên nghiệp

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

[CHUẨN NHẤT] Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

* Khái niệm:

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) có thể hiểu là hệ thống được thiết kế để quản lí một khối lượng dữ liệu nhất định một cách tự động và có trật tự. Các hành động quản lý này bao gồm chỉnh sửa, xóa, lưu thông tin và tìm kiếm (truy xuất thông tin) trong một nhóm dữ liệu nhất định.

* Chức năng: 

+ Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu: mỗi hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để người dùng có thể tạo lập CSDL

+ Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu có nghĩa là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin, bao gồm: nhập, xóa, sửa, sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất, báo cáo…

+ Cung cấp các công cụ kiểm soát, điều khiển các truy cập vào cơ sở dữ liệu. Bao gồm thực hiện các nhiệm vụ: đảm bảo an ninh, duy trì tính nhất quán dữ liệu, khôi phục CSDL khi có sự cố, quản lý các mô tả dữ liệu…

* Cấu trúc của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

– Các thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu: các truy vấn, các thay đổi sơ đồ dữ liệu, các cập nhật dữ liệu.

– Bộ xử lý câu hỏi

– Bộ quản lý lưu trữ

– Bộ quản trị giao dịch

– Dữ liệu, siêu dữ liệu

Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay có thể kể đến là Mysql, Oracle, SQlite, MongoDB, PostgreSql, Redis,..

Hy vọng qua bài viết bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn và phân biệt được hai khái niệm một cách chuẩn xác nhất. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tin Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button