Lớp 10Vật Lý

Hiện tượng mao dẫn là gì Ứng dụng vào đời sống

Hiện tượng mao dẫn là gì, Ứng dụng vào đời sống 

Lời giải:

     – Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng ở bên trong các ống có bán kính trong nhỏ, trong các vách hẹp, khe hẹp, các vật xốp, … so với mực chất lỏng ở ngoài.

Bạn đang xem: Hiện tượng mao dẫn là gì Ứng dụng vào đời sống

[CHUẨN NHẤT] Hiện tượng mao dẫn là gì Ứng dụng vào đời sống

– Ứng dụng trong thực tế:

     + Các ống mao dẫn trong bộ rễ và thân cây dẫn nước hoà tan khoáng chất lên nuôi cây.

     + Dầu hoả có thể ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn đến ngọn bấc để cháy.

Cùng THPT Ninh Châu tìm và giải thêm các bài tập về Hiện tượng mao dẫn nhé 

Câu 1 (trang 266 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Khi nào thì chất lỏng dính ướt chất rắn và khi nào không dính ướt chất rắn?

Lời giải:

     Khi chất lỏng tiếp xúc với chất rắn thì tùy theo bản chất của chất lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hoặc không dính ướt.

     – Khi lực hút giữa các phân tử vật rắn và các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau, thì có hiện tượng dính ướt.

     – Khi lực hút giữa các phân tử vật rắn và các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau, thì có hiện tượng không dính ướt.

Câu 2 (trang 266 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Thế nào là hiện tượng mao dẫn và khi nào xảy ra hiện tượng mao dẫn rõ rệt?

Lời giải:

     * Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng dâng lên hay hạ xuống của mức chất lỏng ở bên trong các ống có bán kính trong rất nhỏ, trong các vách hẹp, các vật xốp… so với mực chất lỏng ở ngoài.

     * Hiện tượng mao dẫn rõ rệt nhất khi đường kính ống, khoảng cách các vách hẹp càng nhỏ.

Câu 3 (trang 266 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Nếu chỉ có lực căng bề mặt thôi thì có xảy ra hiện tượng mao dẫn?

Lời giải:

     Lực căng bề mặt có chiều sao cho làm giảm diện tích bề mặt thoáng, chống khum lõm nên có hướng lên trên kéo cột nước trong ống dâng cao

Bài 1 (trang 266 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy chọn câu đúng

Trường hợp nào mực chất lỏng dâng lên ít nhất trong ống mao dẫn thủy tinh khi:

A. Nhúng nó vào nước (ρ1 = 1000kg/m3; σ1=0,072N/m)

B. Nhúng nó vào xăng (ρ2 = 700kg/m3; σ2=0,029N/m)

C. Nhúng nó vào rượu (ρ3 = 790kg/m3; σ3=0,022N/m)

D. Nhúng nó vào ete (ρ4 = 710kg/m3; σ4=0,017N/m)

Lời giải:

Chọn D

[CHUẨN NHẤT] Hiện tượng mao dẫn là gì Ứng dụng vào đời sống(ảnh 2)

Bài 2 (trang 266 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tìm hệ số căng bề mặt của nước nếu ống mao dẫn có đường kính trong là 1 mm và mực nước ống dâng cao 32,6 mm.

Lời giải:

[CHUẨN NHẤT] Hiện tượng mao dẫn là gì Ứng dụng vào đời sống(ảnh 3)

Bài 3 (trang 266 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Trong một ống mao dẫn có đường kính trong hết sức nhỏ, nước có thể dâng cao lên 80 mm, vậy với ống này thì rượu có thể dâng lên cao bao nhiêu? Các dữ kiện lấy theo số liệu ở bài tập 1.

Lời giải:

     Đối với nước: h1 = 80 mm; khối lượng riêng của nước: ρ1 = 103 (kg/m3); suất căng mặt ngoài của nước: σ1 = 0,072 (N/m).

     Đối với rượu: h2 = ? mm; khối lượng riêng của rượu: ρ2 = 790 (kg/m3); suất căng mặt ngoài của rượu: σ2 = 0,022 (N/m).

     Công thức tính độ dâng cao của cột nước và rượu là:

[CHUẨN NHẤT] Hiện tượng mao dẫn là gì Ứng dụng vào đời sống(ảnh 4)

Bài 4 (trang 266 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một phong vũ biểu thủy ngân có đường kính trong là 2 mm và mực nước thủy ngân trong ống dâng cao 760 mm. Hỏi áp suất thực của khí quyển là bao nhiêu nếu tính đến hiện tượng thủy ngân không dính ướt ống thủy tinh?

Lời giải:

     d = 2 (mm) = 2.10-3 m; σ = 0,470 N/m; ρ = 13600 (kg/m3).

     Độ hạ của cột Hg do hiện tượng mao dẫn gây ra:

[CHUẨN NHẤT] Hiện tượng mao dẫn là gì Ứng dụng vào đời sống(ảnh 5)

Áp suất thực của khí quyển:

h = 760 + h′ = 760 +7,05 = 767,05 (mmHg)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Vật Lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button