Hóa HọcLớp 11

Hóa 11 Bài 6. Bài thực hành 1. Tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Lý thuyết Hóa 11 Bài 6. Bài thực hành 1. Tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài học này nhằm củng cố các kiến thức về axit – bazơ và về điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong ống nghiệm và với lượng nhỏ hoá chất.

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

Thí nghiệm 1: Tính axit – bazơ

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 6. Bài thực hành 1. Tính axit – bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

a) Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M. So sánh màu của mẩu giấy với mẫu chuẩn để biết giá trị pH.

b) Làm tương tự như trên, nhưng thay dung dịch HCl lần lượt bằng từng dung dịch sau : NH4HCl, CH3COONa, NaOH đều có nồng độ 0,10 mol/l. Giải thích.

Thí nghiệm 2: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

a) Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3  đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2 đặc. Nhận xét hiện tượng xảy ra.

Phương trình hóa học:

                                        Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl

    CaCO3↓ kết tủa trắng

b) Hoà tan kết tủa thu được ở thí nghiệm a) bằng dung dịch HCl loãng. Nhận xét các hiện tượng xảy ra.

Ta thấy có bọt khí bay lên, kết tủa tan hết vì đã xảy ra phản ứng:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) Một ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch NaOH loãng. Nhỏ vào đó vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mất màu. Giải thích hiện tượng xảy ra.

Ta thấy phản ứng trung hòa:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Khi lượng NaOH bị trung hòa hết, màu hồng của phenolphtalein trong kiềm không còn nữa, dung dịch chuyển thành không màu.

Lưu ý: Ống nhỏ giọt không được tiếp xúc với thành ống nghiệm. Nếu sử dụng NaOH đặc, màu hồng có biến mất ngay khi cho phenolphtalein vào.

d) Điều chế kết tủa Zn(OH)2  bằng các dung dịch ZnSO4  và NaOH. Lấy một ít kết tủa thu được vào ống nghiệm. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào cho đến dư. Quan sát các hiện tượng xảy ra.

Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên dưới dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

II. VIẾT TƯỜNG TRÌNH

Tường trình được viết theo dàn ý:

1. Tên từng thí nghiệm.

2. Dụng cụ và hóa chất.

3. Cách thực hiện.

4. Hiện tượng quan sát được.

Giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng.  

Xem thêm Giải Hóa 11: Bài 6. Bài thực hành 1. Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button