Hóa HọcLớp 12

Hóa 12 Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Lý Thuyết SGK Hóa 12

Lý thuyết Hóa 12 Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

I. Kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ

1. Kim loại kiềm         

Nhóm IA, cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1, có tính khử mạnh nhất trong các kim loại: 

Điều chế: Điện phân muối halogenua nóng chảy

Bạn đang xem: Hóa 12 Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Lý Thuyết SGK Hóa 12

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

2. Kim loại kiềm thổ       

Nhóm IIA, cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns2, có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm: 

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

Điều chế: Điện phân nóng chảy

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

II. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

1. NaOHLà bazơ mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

2. NaHC03NaHCO3 tác dụng với axit và với kiềm.

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

3. Na2CO3Là muối của axit yếu, có đầy đủ tính chất chung của muối.

4. KN03

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

III. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

1. Ca(OH)2: Là bazơ mạnh, dễ dàng tác dụng với CO2

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

2. CaCO3:

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

3. Ca(HCO3)2 :

Lý thuyết Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng | Giải Hóa 12

4. CaSO4 (canxi sunfat, còn gọi là thạch cao): Tùy theo lượng nước kết tinh có trong tinh thể, ta có:

– Thạch cao sống: CaSO4.2H2O

– Thạch cao nung: CaSO4.H2O

– Thạch cao khan: CaSO4

IV. Nước cứng

1. Khái niệm

Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+, nước mềm là nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên.

2. Phân loại

– Nước cứng có tính cứng tạm thời: Chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

– Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu: Chứa các muối clorua và sunfat của canxi và magie.

– Nước cứng có tính cứng toàn phần: Có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

3. Cách làm mềm nước cứng

– Phương pháp kết tủa.

– Phương pháp trao đổi ion: Dùng chất trao đổi ion (hạt zeolit), hoặc nhựa trao đổi ion.

Xem thêm Giải Hóa 12: Bài 28. Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button