Lớp 12Ngữ Văn

Hội Tây đọc hiểu

Hội Tây đọc hiểu – Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:. 

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo

 Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.

Bạn đang xem: Hội Tây đọc hiểu

Bà quan tênh nghếch xem bơi trải, 

Thằng bé lom khom ghé hát chèo. 

Cậy sức cây đu nhiều chị nhún, 

Tham tiền cột mỡ lam anh leo. 

Khen ai khéo vẽ trò vui thế,

Vui thế bao nhiêu nhục bav nhiêu! 

(Hội Tây, Nguyễn Khuyến, Theo Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2014). 

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ. . 

Câu 2. Nêu tác dụng của việc sử dụng hai từ tênh nghếch, lom khom trong hai câu thơ “Ba quan tênh nghếch xem bơi trải/ Thằng bé lom khom ghé hát chèo. . 

Câu 3. Có ý kiến cho rằng, ở hai câu thơ thứ 5 và thứ 6 của bài, tác giả Nguyễn Khuyến đã sử dụng thủ pháp đối hiệu quả. Anh/chị có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? . 

Câu 4. Xác định giọng điệu chủ đạo trong hai câu kết của bài thơ. .

Gợi ý:

Câu 1: Thể thơ: thất ngôn bát cú.
Phương thức biểu đạt chính: miêu tả .
Câu 2. Hai từ “tênh nghếch”, “lom khom” đã miêu tả tư thế nực cười của bà quan (bà đầm 

Tây) đối lập với dáng vẻ đáng thương của đứa bé. Qua đó lột trần thực tại xót xa của cảnh đất nước trong nô lệ, dưới gót giày của lũ xâm lược. Đau xót hơn, những con người nô lệ ấy không nhận thức được nỗi nhục mất nước lại còn cuốn vào những trò chơi mà bọn thực dân Pháp bày ra để mị dân. 

Câu 3. Đồng ý.
Cụ thể: cậy sức đối với tham tiền (lí do tham gia trò chơi) , cây đu đối với cột mỡ (danh từ 

chỉ sự vật) , nhiều đối với lam (lượng từ chỉ số người tham gia), chị đối với anh (chỉ người tham gia), nhím đối với leo (động từ chỉ hành động). 

Câu 4. Giọng điệu chủ đạo trong hai câu kết của bài thơ: châm biếm, giễu nhại. 

Hội Tây đọc hiểu – Đề số 2

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Kìa hội Thăng Bình tiếng pháo reo 

Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo. 

Bà quan tênh nghếch xem bơi trải, 

Thắng bé lom khom nghé hát chèo. 

Cậy sức cây đu nhiều chị nhún, 

Tham tiền cột mỡ lắm anh leo. 

Khen ai khéo vẽ trò vui thế, 

Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu! 

(Hội Tây – Trích Thi hào Nguyễn Khuyễn | – đời và thơ) 

Câu a: Câu thơ nào cho thấy tác giả đánh giá về trò chơi trong bài thơ?

Câu b: Biện phát tu từ được sử dụng trong hai câu thơ cuối? Nêu tác dụng của nó 

Câu c: Các trò chơi trong ngày hội rất vui. Anh/chị đồng tình với nhận định trên không? Vì sao? 

Gợi ý:

a. Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu! 

b. Biện pháp chơi chữ. Nhấn mạnh ý chê cười khinh bỉ trò chơi trong bài thơ

c. Không đồng ý. Vì chơi những trò chơi mà bọn thực dân tổ chức không có gì là vui vẻ.

Hội Tây đọc hiểu – Đề số 3

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo

 Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.

Bà quan tênh nghếch xem bơi trải, 

Thằng bé lom khom ghé hát chèo. 

Cậy sức cây đu nhiều chị nhún, 

Tham tiền cột mỡ lam anh leo. 

Khen ai khéo vẽ trò vui thế

Vui thế bao nhiêu nhục bav nhiêu! 

(Hội Tây, Nguyễn Khuyến, Theo Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2014). 

Đọc đoạn văn trên và trả lời câu hỏi:

Câu 1: Thể thơ của bài thơ là gì?

Câu 2: Tìm các từ láy trong bài. Nêu tác dụng

Câu 3: Theo anh/chị, từ “nhục” có ý nghĩa gì?

Gợi ý:

Câu 1: Bài thơ đc lm theo thể thơ : tự do

Câu 2: Từ láy : lom khom. Để nhấn mạnh hoạt động của thằng bé

Câu 3: Từ “nhục” được nhắc là nỗi nhục mất nước còn hăng hái tham gia hưởng ứng những trò lố lăng của bọn thực dân

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button