GDQPLớp 12

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUII. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂMIII. THỜI GIANIV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁPIV. ĐỊA ĐIỂMV. VẬT CHẤT BẢO ĐẢMI.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚTII.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 15 PHÚTIII. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 15pIII.KẾT THÚC BÀI GIẢNG  5 phútI. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 15 PhútII. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 20 phútIII.KẾT THÚC BÀI GIẢNG  5 phút

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

Phần I. Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

A. MỤC ĐÍCH

– Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

– Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.

Bạn đang xem: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUII. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂMIII. THỜI GIANIV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁPIV. ĐỊA ĐIỂMV. VẬT CHẤT BẢO ĐẢMI.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚTII.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 15 PHÚTIII. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 15pIII.KẾT THÚC BÀI GIẢNG  5 phútI. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 15 PhútII. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 20 phútIII.KẾT THÚC BÀI GIẢNG  5 phút

– Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.

B. YÊU CẦU

Nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

A. NỘI DUNG

I. Đội ngũ tiểu đội

II. Đội ngũ trung đội

B. TRỌNG TÂM

Đội ngũ trung đội

III. THỜI GIAN

-Tổng số: 2 tiết.

– Phân bố thời gian:

Tiết I. Đội ngũ tiểu đội

Tiết II. Đội ngũ trung đội

IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

A. TỔ CHỨC

– Lên Lớp: tập trung.

– Luyện Tập: Theo tổ

– Hội Thao: Kiểm tra theo tổ

B. PHƯƠNG PHÁP

– Giáo Viên: diển giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

– Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề.

IV. ĐỊA ĐIỂM

Ngoài sân.

V. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM

1. Vật chất phục vụ dạy và học: sách giáo khoa, sách giáo viên.

2. Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu…

Phần II. THỰC HÀNH BÀI GIẢNG

I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT

1. Xác định vị trí tập hợp lớp ( ngoài sân), trang phục( đồ thể dục + mang giầy).

2. Phổ biến các quy định: (học tập nghiêm túc)

3. Kiểm tra bài cũ: không

4. Phổ biến ý định bài giảng:

Tiết 1: Đội ngũ tiểu đội

II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 15 PHÚT

1. Lên Lớp

Thứ tự

Đơn vị

Nội dung

Thời gian

Tổ chức

Phương pháp

Địa điểm

Vật chất

Ký, tín hiệu

1

Tổ 1,2,3,4

Đội hình tiểu đội hàng ngang

10 phút

Lên lớp tập trung

* Giáo viên:

Nêu tên đội hình.

Nêu ý nghĩa

Hô và phân tích khẩu lệnh

Giới thiệu cách tập hợp đội hình

Nêu lên những điểm cần chú ý

* Học sinh:

Nghe, quan sát giáo viên giới thiệu đội hình.

Sân trường

Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu…

 

GV qui định.

Khẩu lệnh

2

Tổ 1,2,3,4

Đội hình tiểu đội hàng dọc

5

phút

Lên lớp tập trung

* Giáo viên:

Nêu tên đội hình.

Nêu ý nghĩa

Hô và phân tích khẩu lệnh

Giới thiệu cách tập hợp đội hình

Nêu lên những điểm cần chú ý

* Học sinh:

Nghe, quan sát giáo viên giới thiệu đội hình.

Sân trường

sách giáo khoa, sách giáo viên

GV qui định.

Khẩu lệnh

* Tổ chức luyện tập

III. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 15p

Buổi

Nội dung

Thời gian

Tổ chức và phương pháp

Vị trí và hướng tập

Ký tín hiệu luyện tập

Người phụ trách

Vật chất

01

Hàng dọc

10 phút

Lấy lớp học để lên lớp

Luyện tập theo tổ

Sân trường

Vị trí giáo viên chỉ định

Khẩu lệnh

Tổ trưởng

Giáo viên, quản lý chung

SGK

Hàng ngang

5 phút

2.Hội Thao .(không có).

III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG  5 phút

-Giải đáp thắc mắc

-Hệ thống nội dung

Cho câu hỏi để học sinh ôn luyện .

-Nhận xét buổi học.

-Kiểm tra vủ khí ,vật chất,học cụ …

Tiết 2: Đội ngũ trung đội

I. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 15 Phút

1. Lên lớp

Thứ tự

Đơn vị

Nội dung

Thời gian

Tổ chức

Phương pháp

Địa điểm

Vật chất

Ký, tín hiệu

1

Tổ 1,2,3,4

Đội hình trung đội hàng ngang

10 phút

Lên lớp tập trung

* Giáo viên:

Nêu tên đội hình.

Nêu ý nghĩa

Hô và phân tích khẩu lệnh

Giới thiệu cách tập hợp đội hình

Nêu lên những điểm cần chú ý

* Học sinh:

Nghe, quan sát giáo viên giới thiệu đội hình.

Sân trường

Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu…

 

GV qui định.

Khẩu lệnh

2

Tổ 1,2,3,4

Đội hình trung đội hàng dọc

5

phút

Lên lớp tập trung

* Giáo viên:

Nêu tên đội hình.

Nêu ý nghĩa

Hô và phân tích khẩu lệnh

Giới thiệu cách tập hợp đội hình

Nêu lên những điểm cần chú ý

* Học sinh:

Nghe, quan sát giáo viên giới thiệu đội hình.

Sân trường

sách giáo khoa, sách giáo viên

GV qui định.

Khẩu lệnh

2. Tổ chức luyện tập

II. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 20 phút

Buổi

Nội dung

Thời gian

Tổ chức và phương pháp

Vị trí và hướng tập

Ký tín hiệu luyện tập

Người phụ trách

Vật chất

01

Hàng dọc

10 phút

Lấy lớp học để lên lớp

Luyện tập theo tổ

Sân trường

Vị trí giáo viên chỉ định

Khẩu lệnh

Tổ trưởng

Giáo viên, quản lý chung

SGK

Hàng ngang

5 phút

III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG  5 phút

– Giải đáp thắc mắc

– Hệ thống nội dung

Cho câu hỏi để học sinh ôn luyện .

– Nhận xét buổi học.

– Kiểm tra vũ khí ,vật chất,học cụ …

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button