Lớp 12Sinh Học

Kết luận nào sau đây đúng khi nói về kiểu gen aa?

Câu hỏi: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về kiểu gen aa:

A. Cá thể có kiểu hình vượt trội

B. Là kiểu gen đồng hợp trội

Bạn đang xem: Kết luận nào sau đây đúng khi nói về kiểu gen aa?

C. Luôn biểu hiện kiểu hình lặn

D. Cả A, B, C đều đúng

Trả lời:

Đáp án: C. Luôn biểu hiện kiểu hình lặn

Kiểu gen aa luôn biểu hiện kiểu hình lặn.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về gen và kiểu gen nhé!

1. Khái niệm gen là gì?

  +  Gen là đơn vị vật lý và chức năng cơ bản của tính di truyền. Gen được tạo thành từ ADN.

 +  Tập hợp các gen trong một cơ thể sinh vật tạo nên bộ gen của sinh vật đó. 

+   Mỗi gen chứa thông tin di truyền mã hóa cho các phân tử hoạt động chức năng, được gọi là protein. Tuy nhiên, nhiều gen không mã hóa protein.

  + Hệ gen của con người chứa khoảng 25,000 gen mã hóa cho các loại protein chức năng khác nhau.

+  Các gen được phân bố trên các nhiễm sắc thể. Con người có 23 cặp nhiễm sắc thể, tương ứng với đó là các gen sắp xếp theo một trât tự nhất định.

+  Ở người, các gen có kích thước khác nhau, từ vài trăm cặp bazơ cho đến hơn 2 triệu cặp bazơ.

+   Mỗi người có hai bản sao của mỗi gen, một bản sao được thừa hưởng từ cha và mẹ. Hầu hết các gen đều giống nhau ở tất cả mọi người, nhưng một số lượng nhỏ gen (ít hơn 1% tổng số gen) là khác nhau giữa mọi người.

+   Một alen là một biến thể cụ thể của một gen, hoặc một đoạn ADN cụ thể.

+   Kiểu gen (genotype): Ở sinh vật sinh sản hữu tính, tập hợp hai alen quyết định kiểu hình của sinh vật.

+  Kiểu hình (phenotype): được xác định bởi sự kết hợp của các alen mà người đó có.

+   Ví dụ: đối với một gen xác định màu mắt có thể có một số alen khác nhau. Một alen có thể dẫn đến mắt xanh, trong khi một alen khác có thể tạo ra mắt nâu. Màu cuối cùng của mắt cá nhân sẽ phụ thuộc vào loại alen mà họ có và cách chúng tương tác.

 +  Có hai dạng biến thể của gen gọi là alen lặn (recessive allele) và alen trội (dominent allele)

+   Các alen khác nhau tạo ra các protein khác nhau, có chức năng theo những cách khác nhau.

+ Đồng hợp tử (homozygous): là trường hợp 2 alen của 1 gen giống nhau

+ Dị hợp tự (heterozygous): là trường hợp 2 alen khác nhau

+ Trội – Một alen có khả năng ẩn ảnh hưởng của một alen không trội.

+ Thể dị hợp – Một cá thể có hai alen thuộc loại khác nhau.

+ Tần số alen – Số lượng một loại alen nhất định, chia cho tổng số alen trong quần thể.

+ Chọn lọc tự nhiên – Quá trình thay đổi tần số alen trong quần thể để phản ứng với môi trường.

2. Kiểu gen là gì?

   Theo nghĩa rộng, thuật ngữ kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể thuộc 1 loài sinh vật. Theo nghĩa hẹp, tập hợp tất cả alen – những dạng biến dị khác nhau của cùng một gene-ở một cá thể được gọi là kiểu gen của cá thể đó. Loài người là sinh vật lưỡng bội, có nghĩa rằng ở mỗi vị trí gen có hai alen, hay vị trí locus xác định trên nhiễm sắc thể, mà một alen thừa hưởng từ bố hoặc mẹ. 

    Mỗi cặp alen đại diện cho kiểu gen của một gen nhất định. Ví dụ, ở cây đậu Hà Lan, gen xác định tính trạng màu của hoa có hai alen. Một alen xác định hoa màu tía và được ký hiệu bằng chữ B viết hoa, và alen kia xác định hoa màu trắng được ký hiệu bằng chữ b viết thường. Do vậy quần thể các cây đậu Hà Lan có thể có ba kiển gen ở vị trí locus: BB, Bb, hay bb. Mỗi kiểu gen của cây đóng góp vào kiểu hình của nó, mà trong trường hợp này là thể hiện màu sắc của hoa. Cá thể mà có hai alen giống nhau ở một gen được gọi là đồng hợp tử ở gen đấy, còn nếu có hai alen khác nhau thì cá thể gọi là dị hợp tử.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button