Lớp 12Sinh Học

Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa

Câu hỏi: kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa

A. Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

B. Sự tương tác giữa kiểu hình và môi trường

Bạn đang xem: Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa

C. Sự tương tác giữa môi trường và đất đai

D. Sự tương tác giữa kỹ thuật và chăm sóc

Lời giải: 

Đáp án đúng: A – Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

Giải thích: 

Kiểu hình của cơ thể là kết quả củasự tương tác giữa kiểu gen với môi trường

Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ mật thiết với nhau: 

– Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước điều kiện môi trường. 

– Với cùng một kiểu gen nhưng trong những điều kiện môi trường khác nhau cho những kiểu hình khác nhau. 

– Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. 

– Sự biểu hiện của 1 tính trạng ra ngoài thành kiểu hình ngoài phụ thuộc kiểu gen còn phụ thuộc: môi trường trong, môi trường ngoài, loại tính trạng. 

=> Kiểu hình là biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gen. Có thể bao gồm các đặc điểm hình thái học, đặc điểm phát triển, các tính chất sinh hóa hoặc sinh lý có thể đo đạc và kiểm nghiệm, hành vi..v.v.. do kiểu gen chi phối cùng với tác động của môi trường. 

Kiến thức mở rộng:

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG 

Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa (ảnh 2)

Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể chi phối.

 II. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ mật thiết với nhau: 

– Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước điều kiện môi trường. 

– Với cùng một kiểu gen nhưng trong những điều kiện môi trường khác nhau cho những kiểu hình khác nhau. 

– Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường. 

– Sự biểu hiện của 1 tính trạng ra ngoài thành kiểu hình ngoài phụ thuộc kiểu gen còn phụ thuộc: môi trường trong, môi trường ngoài, loại tính trạng. 

Ví dụ: sự thay đổi màu sắc của lông thỏ Hymalaya phụ thuộc vào nhiệt độ, màu sắc hoa cẩm tú cầu phụ thuộc pH của đất. → Kiểu hình bị chi phối bởi môi trường 

Những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của điều kiện môi trường, không do biến đổi trong kiểu gen được gọi là thường biến. Tuy thường biến không được di truyền nhưng nhờ nó mà cơ thể có khả năng thích ứng với những biến đổi của môi trường.

Đặc điểm của thường biến

– Chỉ biến đổi kiểu hình. 

– Không biến đổi kiểu gen.

 – Xảy ra đồng loạt theo một hướng xác định. 

– Không di truyền được. 

– Chỉ có giá trị thích nghi. 

Ví dụ:  

– Lá cây rau mác trong 3 môi trường cho 3 dạng lá khác nhau: 

+ Môi trường trên cạn: lá có hình mũi mác. 

+ Môi trường dưới nước: có thêm lá hình bản dài. 

+ Môi trường chìm trong nước: chỉ có lá hình bản dài. 

III. MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN 

1. Khái niệm: 

Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của một kiểu gen. 

Ví dụ: Tập hợp những kiểu hình của một con tắc kè tương ứng với các chế độ môi trường được gọi là mức phản ứng 

2. Đặc điểm của mức phản ứng 

– Do gen quy định, trong cùng 1 kiểu gen mỗi gen có mức phản ứng riêng.

– Di truyền được vì do kiểu gen quy định.

– Thay đổi theo từng loại tính trạng. 

Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen cần phải tạo ra các cá thể SV có cùng 1 kiểu gen, theo dõi đặc điểm của chúng trong những điều kiện môi trường khác nhau 

3. Sự mềm dẻo về kiểu hình 

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự mềm dẻo về kiểu hình (hay còn gọi là thường biến).

Nguyên nhân: Do sự tự điều chỉnh về sinh lí giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi của môi trường. Mỗi kiểu gen chỉ có thể điều chỉnh kiểu hình của mình trong 1 phạm vi nhất định. 

4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu mức phản ứng 

Tìm được kiểu hình mong muốn từ kiểu gen, có biện pháp chăm sóc thích hợp để tăng năng suất. 

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button