Loại hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm theo quy định năm 2021?

Bảo hiểm xã hội là một chế độ, chính sách nằm trong gói an sinh xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân của mình, vừa là quyền lợi cũng vừa là nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam cũng được xem như một quỹ với mục tiêu là đảm bảo hỗ trợ cho người lao động nếu tham gia vào quỹ này thì khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, mất việc làm, hay những trường hợp bất khả kháng khác trong cuộc sống, v.v… thì sẽ được hưởng một khoản trợ cấp nhất định theo quy định về mức hưởng của từng đối tượng.

Trong phạm vi bài viết hôm nay, Tổng đài tư vấn 1900 6560 của chúng tôi sẽ phần nào giúp bạn hiểu hơn những quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, hợp đồng lao động nào thuộc trường hợp bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, trường hợp nào không bắt buộc và mức đóng bảo hiểm đối với người lao động là công dân mang quốc tịch Việt Nam ra sao.

Bạn đang xem: Loại hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm theo quy định năm 2021?

>>> Tham khảo: Hợp đồng thiết kế kiến trúc mới nhất

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định tại điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, với tiêu đề là Đối tượng áp dụng của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

– Nội dung về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bao gồm các quy định sau đây:

Những trường hợp bắt buộc người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội đó là:

+  Người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn không xác định.

+ Người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có xác định thời hạn.

+ Người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có mùa vụ

+ Người lao động đang làm một công việc cụ thể nào đó có thời gian làm việc từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, v.v…

+ Sĩ quan, quân nhân, công nhân quốc phòng; hạ sỹ quan nghiệp vụ, những người công tác trong quân đội nhân dân Việt Nam

+ Công an, công an viên, những người công tác trong ngành công an nhân dân

+ Ngoài ra, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi có ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật về lao động hiện hành thì người lao động cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

– Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội là phải đóng sau khi hợp đồng lao động giữa các bên được ký kết.

– Người lao động được đóng và hưởng các chế độ khi tham gia vào gói bảo hiểm bao gồm  bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội.

– Bảo hiểm xã hội thì bao gồm:

+ Bảo hiểm xã hội bắt buộc thường do công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nơi người lao động làm việc trích từ quỹ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội của họ.

+ Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thường là do đối tượng có nhu cầu theo quy định pháp luật trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội cư trú để lập quỹ và nộp quỹ theo định kỳ.

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất

>>> Tham khảo: Tư vấn bảo hiểm thai sản

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất được quy định tại quyết định 595/QĐ-BHXH và được tính bởi công thức sau đây:

Mức đóng bảo hiểm xã hội = Mức tiền lương của tháng đóng bảo hiểm x Tỷ lệ đóng

Trong đó:

– Mức lương của tháng đóng bảo hiểm mới nhất:

+ Mức lương của tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu:

Phải cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu của vùng đối với người lao động làm việc hoặc giữ chức danh cơ bản nhất trong điều kiện làm việc bình thường.

Phải cao hơn từ 7% trở lên so với mức lương tối thiểu của vùng đối với người làm công việc hoặc giữ chức danh phải qua quá trình đào tạo và học nghề.

Và phải cao hơn từ 5% trở lên trong trường hợp người lao động giữ chức danh và làm việc tại nơi có điều kiện lao động nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại.

Đối với người lao động giữ chức vụ hay giữ chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội phải cao hơn ít nhất từ 7% so với mức lương của những chức danh hay công việc có độ khó tương đương nhưng trong điều kiện làm việc bình thường.

+ Mức lương của tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa là bằng 20 tháng lương cơ sở

– Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 là:

>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin xác nhận công tác

Các khoản trích từ lương Tỷ lệ trích từ lương của người lao động Tỷ lệ trích từ chi phí của người sử dụng lao động Tổng cộng
Bảo hiểm xã hội 8% 17% 25%
Bảo hiểm y tế 1,5% 3% 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2%
Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0,5% 0,5%
Tổng tỷ lệ trích 10,5% 21,5%

Hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?

Bằng cách loại trừ những trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại phần 1 của bải viết này, thì những trường hợp người lao động có ký kết các hợp đồng sau sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội. Đó là:

– Hợp đồng lao động có thời gian làm việc dưới 01 tháng

– Hợp đồng thử việc

Một số loại hợp đồng khác không thuộc các trường hợp đã nêu tại phần 1 bài viết này.

Mọi ý kiến thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 1900 6560 để được giải đáp.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất