Địa LýLớp 10

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

1. Phương pháp kí hiệu

a) Đối tượng biểu hiện

– Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lí 10 Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

– Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.

b) Các dạng kí hiệu

– Kí hiệu hình học.

– Kí hiệu chữ.

– Kí hiệu tượng hình.

c) Khả năng biểu hiện

– Vị trí phân bố của đối tượng.

– Số lượng (quy mô) của đối tượng.

– Chất lượng của đối tượng.

Lý thuyết Địa lí 10: Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ | Giải Địa 10 -

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a) Đối tượng biểu hiện

– Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội.
Lý thuyết Địa lí 10: Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ | Giải Địa 10 -

b) Khả năng biểu hiện

– Hướng di chuyển của đối tượng.

– Khối lượng của đối tượng di chuyển.

– Tốc độ của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

a) Đối tượng biểu hiện

– Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau.

Lý thuyết Địa lí 10: Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ | Giải Địa 10 -

b) Khả năng biểu hiện

– Sự phân bố của đối tượng.

– Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

a) Đối tượng biểu hiện

– Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.
Lý thuyết Địa lí 10: Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ | Giải Địa 10 -

b) Khả năng biểu hiện

– Số lượng của đối tượng.

– Chất lượng của đối tượng.

– Cơ cấu của đối tượng.

5. Ngoài các phương pháp trên còn có các phương pháp khác biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

– Phương pháp kí hiệu theo đường, phương pháp đường đẳng trị, phương pháp khoanh vùng, phương pháp nền chất lượng…

Lý thuyết Địa lí 10: Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ | Giải Địa 10 -

Xem toàn bộ  Giải Địa 10: Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button