Địa LýLớp 12

Lý thuyết Địa lí 12 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ | Phần Lý Thuyết

Lý thuyết Địa lí 12 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Bài thực hành nhằm củng cố thêm kiến thức đã học về hai vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ. Giúp học sinh biết được những nét tương đồng và khác biệt về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên và Trung du, miền núi Bắc Bộ.

Rèn luyện kĩ năng tính toán số liệu, vẽ biểu đồ; xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ra các nhận xét cần thiết; biết cách nhận xét, đánh giá, so sánh các vấn đề giữa các vùng.

Xem thêm Giải Địa 12: Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lí 12 Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ | Phần Lý Thuyết

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Địa Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button