Lớp 12Vật Lý

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 9. Sóng dừng

Lý thuyết Vật lý 12 Bài 9. Sóng dừng

I. Sự phản xạ của sóng

1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định

Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 12 Bài 9. Sóng dừng

Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

II. Sóng dừng

Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút (điểm luôn luôn đứng yên) và các bụng (điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại) gọi là sóng dừng.

1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần Lý thuyết Vật lý 12: Bài 9. Sóng dừng | Giải bài tập Vật lý 12

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 9. Sóng dừng | Giải bài tập Vật lý 12

Xem thêm Giải bài tập Vật lý 12: Bài 9. Sóng dừng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button