Mua bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2021 ở đâu?

Bảo hiểm y tế có nhiều hình thức thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau, có những đối tượng được nhà nước hỗ trợ 100% phí mua thẻ và cũng có những đối tượng phải chi trả toàn bộ số tiền mua bảo hiểm y tế.

Ở hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế đều áp dụng việc sử dụng bảo hiểm y tế trong việc khám, chữa bệnh tại cơ sở. Việc sử dụng bảo hiểm y tế trong quá trình khám chữa bệnh sẽ làm giảm đi gánh nặng về việc chi trả viện phí cho người tham gia.

Vì thế nhu cầu tìm hiểu, tham gia bảo hiểm y tế của người dân bây giờ là rất lớn. Và trong nội dung dưới đây, chúng tôi sẽ làm rõ một số vấn đề thắc mắc khi mua bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế tự nguyện nói riêng.

Bạn đang xem: Mua bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2021 ở đâu?

Bảo hiểm y tế là gì?

Theo quy định tại Điều 1, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì bảo hiểm y tế được sử dụng vì mục đích chăm sóc sức khỏe không vì lợi nhuận do cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện. Mỗi một người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế riêng và trên đó sẽ thể hiện rõ ràng những thông tin cá nhân, thuộc nhóm đối tượng bảo hiểm y tế nào và mức chi trả của bảo hiểm y tế.

Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được chi làm 05 nhóm chính và mỗi nhóm lại có những đối tượng cụ thể:

– Nhóm những đối tượng do ngân sách nhà nước đóng.

– Nhóm những đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

– Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng khi tham gia bảo hiểm xã hội.

– Nhóm đối tượng do bảo hiểm xã hội đóng.

– Nhóm đối tượng tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì?

Bảo hiểm y tế tự nguyện là bảo hiểm y tế được cấp cho những đối tượng có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế mà không thuộc những nhóm đối tượng được hỗ trợ đóng hay không theo bảo hiểm xã hội bắt buộc và có thể nói, bảo hiểm y tế tự nguyện chính là nhóm tham gia bảo hiểm y tế thứ 5 – nhóm tham gia theo hộ gia đình.

Theo hình thức mua bảo hiểm y tế tự nguyện (bảo hiểm y tế theo hộ gia đình) những người có tên trong hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đều phải tham gia bảo hiểm y tế dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu trong gia đình có những cá nhân đã tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức học sinh, sinh viên, người cao tuổi, hưu trí hay theo doanh nghiệp khi đóng bảo hiểm xã hội… thì sẽ không phải tham gia đối tượng theo hộ gia đình.

Mua thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?

Mỗi địa phương đều có những địa điểm đăng ký mua bảo hiểm y tế, quý vị có nhu cầu có thể đến một trong các cơ quan như sau:

– Phòng Lao động, thương binh và xã hội thuộc UBND xã, phường, thị trấn.

– Cơ quan bảo hiểm xã hội ở quận, huyện, thị xã.

– Các đại lý thu bảo hiểm xã hội (có thể là trụ sở bưu điện).

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã… khi đăng ký mua bảo hiểm y tế cho người lao động sẽ đăng ký mua bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang đóng bảo hiểm xã hội.

Giá mua thẻ bảo hiểm y tế?

Việc mua bảo hiểm y tế sẽ căn cứ ttheo nhóm đối tượng nhất định và mỗi nhóm đối tượng sẽ có một mức đóng và mức hỗ trợ riêng không giống nhau theo luật định. Cụ thể:

– Những đối tượng do ngân sách nhà nước đóng sẽ được hỗ trợ 100% giá mua bảo hiểm y tế.

– Những đối tượng do ngân sách hỗ trợ đóng sẽ tùy thuộc từng đối tượng để được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng, tối thiểu 30% mức đóng.

– Với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động và người sử dụng lao động sẽ đóng dựa theo mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội: người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%.

Mức tiền mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và căn cứ theo mức lương cơ sở tại thời điểm mua bảo hiểm y tế. Cụ thể mức đóng theo tháng của người thứ nhất sẽ bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai bằng 70% người đầu tiên, người thứ ba, tư, năm lần lượt sẽ bằng 60%, 50%, 40% của người thứ nhất.

Ví dụ: mức lương cơ ở tại thời điểm hiện tại đang là 1.490.000 đồng, mức mua bảo hiểm y tế sẽ là:

Người thứ nhất: 67.050 đồng/ tháng, người thứ hai, ba, tư, năm lần lượt là: 46.935 đồng, 40.230 đồng, 33.525 đồng, 26.820 đồng.

Có mua được thẻ bảo hiểm y tế online không?

Bảo hiểm y tế trừ những đối tượng được đóng 100%, được hỗ trợ mức đóng thì phải đăng ký mua. Cụ thể là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức người lao động, người sử dụng lao động đóng và nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

– Phương thức mua bảo hiểm y tế với sự tham gia đóng của người lao động, người sử dụng lao động:

Phía người sử dụng lao động sẽ thực hiện đăng ký mua bảo hiểm y tế cho người lao động khi kê khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, trong trường hợp này, nếu người lao động đã có thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng cao hơn thì cần phải có giấy tờ chứng minh để được hưởng với mức cao hơn đó.

Và đối với hình thức tham gia bảo hiểm y tế này, việc đăng ký mua có thể được thực hiện trên phần mềm khai báo của bảo hiểm xã hội, còn những tài liệu bổ sung sẽ được đơn vị sử dụng lao động nộp trực tiếp hay thông qua bưu điện.

– Phương thức mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

Với hình thức mua bảo hiểm y tế này, đại diện hộ gia đình bắt buộc phải làm thủ tục mua trực tiếp tại một trong số những cơ sở bán bởi hình thức này chưa được hỗ trợ đăng ký online. Thủ tục đăng ký mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm:

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế cho hộ gia đình theo mẫu.

+ Bản sao có chứng thực sổ tạm trú/ sổ hộ khẩu.

+ Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước/ hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

+ Bản sao thẻ bảo hiểm y tế của những người trong gia đình (nếu có).

Đại diện hộ gia đình có nhu cầu đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện chuẩn bị một bộ hồ sơ như trên đến một trong các cơ sở bán bảo hiểm y tế trên mục 3 để đăng ký trực tiếp.