Lớp 10TIn Học

Mục đích của việc hiệu chỉnh là | Tin học 10

Câu hỏi: Mục đích của việc hiệu chỉnh là:

A. Xác định lại Input và Output của bài toán

B. Phát hiện và sửa sai sót

Bạn đang xem: Mục đích của việc hiệu chỉnh là | Tin học 10

C. Mô tả chi tiết bài toán

D. Để tạo ra một chương trình mới

Lời giải: 

Đáp án đúng: B. Phát hiện và sửa sai sót

Mục đích của việc hiệu chỉnh là Phát hiện và sửa sai sót.

Giải thích:

Sau khi viết chương trình xong vẫn có thể còn nhiều lỗi khác chưa phát hiện được vì vậy cần phải hiệu chỉnh, thử chương trình bằng cách thực hiện nó với một số bộ Input tiêu biểu phụ thuộc vào đặc thù bài toán để bằng cách nào đó ta biết trước Output nhằm phát hiện và sửa sai sót.

Cùng Top lời giải ôn lại các bước giải bài toán trên máy tính nhé!

Giải bài toán trên máy tính trải qua 5 bước

   + B1: xác định bài toán

   + B2: lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

   + B3: viết chương trình

   + B4: hiệu chỉnh

   + B5: viết tài liệu

1. Xác định bài toán

Xác định bài toán là xác định rõ hai thành phần: Input ; Output và các điều kiện ràng buộc.

Ví dụ 1: Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dương M và N

   + Input: M,N

   + Output: UCLN(M,N)

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a. Lựa chọn thuật toán

Lựa chọn thuật toán thích hợp: ngắn gọn, dễ hiểu để viết chương trình, thời gian thực hiện chương trình ngắn nhất… 

b. Diễn tả thuật toán

Diễn tả thuật toán: bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ.

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N.

Xác định bài toán:

   + Input: Nhập M, N

   + Output: ƯCLN(M, N)

Ý tưởng: Sử dụng những điều đã biết sau:

   + Nếu M = N thì giá trị chung đó là ƯCLN của M và N

   + Nếu M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N)

   + Nếu M < N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M,N- M)

Thuật toán diễn tả bằng cách liệt kê:

   + Bước 1: Nhập M,N;

   + Bước 2: Nếu M=N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; kết thúc

   + Bước 3: Nếu M>N thì M← M-N rồi quay lại bước 2;

   + Bước 4: N ←N-M rồi quay lại bước 2

Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ khối

3. Viết chương trình

Viết chương trình: là cách diễn đạt thuật toán thông qua một ngôn ngữ lập trình có sẵn nào đó (ví dụ: ngôn ngữ lập trình Pascal, c++…)

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp vơi thuật toán.

Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì phải tuân theo ngôn ngữ đó

Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và thông báo về mặt ngữ pháp

4. Hiệu chỉnh

Chính là test lại chương trình bằng cách đưa ra các bộ Input với các trường hợp có thể xảy ra cho bài toán.

Bước này để soát lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của chương trình

Mỗi bộ Input – Output được gọi là các Test.

5. Viết tài liệu

Tài liệu dùng để:

   + mô tả bài toán, thuật toán

   + thiết kế chương trình

   + kết quả thử nghiệm 

   + hướng dẫn sử dụng

Tài liệu phải mô tả bài toán, thuật toán, thiết kế chương trình, kết quả nghiệm và hương dẫn sử dụng

Tài liệu này rất có ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm

Các bước có thể lập đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chương trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button