Năm 2021 đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được quyền lợi như thế nào?

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ngoài việc trích tiền lương vào quỹ hưu trí, tử tuất còn trích thêm tỷ lệ nhỏ tham gia về bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ được hưởng các chế độ nhất định khi đủ điểu kiện như chế độ ốm đau, thai sản. Bên cạnh đó, khi tham gia người lao động sẽ được công ty hỗ trợ tiền đóng để tham gia bảo hiểm y tế với mức hưởng đúng tuyến trong phạm vi chi trả là 80% chi phí khám chữa bệnh trong danh mục kỹ thuật, vật tư, thuốc.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật có quy định về một số ưu đãi về chi trả bảo hiểm y tế khi người tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên, những vấn đề liên quan đến những ưu đãi này sẽ được chúng tôi đề cập trong nội dung sau đây.

Bạn đang xem: Năm 2021 đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được quyền lợi như thế nào?

>> Tham khảo: Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Lần Đầu Qua Mạng

1. Cách tính bảo hiểm y tế 5 năm liên tục như thế nào?

Mọi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đều được cấp thẻ với những thông tin, cụ thể:

– Thông tin của chủ thẻ bao gồm họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ.

– Ký hiệu mức hưởng bảo hiểm y tế.

– Thời điểm thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng.

– Bệnh viện, Trung tâm y tế – đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

– Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế từ đủ 05 năm liên tục.

Các thông tin về bảo hiểm y tế như trên đều là những thông tin liên quan đến cá nhân nên người dùng sẽ rất nhớ. Tuy nhiên, hiểu “thời điểm bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục” theo nghĩa nào?

Với dòng chữ này đã khiến không ít người lầm tưởng rằng thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn trong vòng 05 năm và đây là cách hiểu sai. Thời gian 05 năm ở đây được xác định để đến khi đạt đến mức đó, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng ưu đãi đối với trường hợp đã tham gia từ đủ 05 năm bảo hiểm y tế.

Thời điểm xác định 05 liên tục sẽ được tính từ thời điểm thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng, lần sau nối tiếp lần trước cho đến khi đủ 05 năm. Và theo Khoản 5 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế có thể gián đoạn quá trình đóng nhưng không được quá 03 tháng.

>> Tham khảo: Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ?

 

2. Sau 5 năm đóng bảo hiểm y tế liên tục có khải đổi thẻ không?

Như trước đây, người tham gia bảo hiểm y tế ghi rõ về thời gian thẻ bắt đầu có giá trị và thời điểm hết hạn của thẻ thì sau mỗi lần mua lại người sử dụng sẽ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế mới. Tuy nhiên hiện nay, với quy định mới của Luật Bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế sẽ được cấp lại trong những trường hợp như sau:

– Thẻ bảo hiểm y tế bị hỏng, rách, nát, không rõ thông tin hay bị mất,

– Nơi khám chữa bệnh ban đầu của thẻ thay đổi.

– Thông tin người tham gia bảo hiểm y tế không đúng với các thông tin, giấy tờ chứng minh nhân thân.

Với những trường hợp nêu trên, bất kỳ cá nhân thuộc các nhóm đối tượng khi tham gia bảo hiểm y tế mà đã đủ 05 năm liên tục nhưng vẫn giữ được thẻ mới, không rách nát, không thay đổi thông tin… thì sẽ tiếp tục sử dụng thẻ đó mà không cần đổi thẻ khác để sử dụng.

Trong trường hợp xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Quyết định 595/QUY ĐỊNH-BHXH:

– TK1-TS: tờ khai tham gia, điều chỉnh bảo hiểm y tế.

– Thẻ bảo hiểm y tế nếu trong trưởng hợp cấp lại do thẻ bị hư hỏng.

Hồ sơ sẽ được nộp tại nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ví dụ thẻ bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình đăng ký mua tại UBND cấp xã sẽ nộp hồ sơ tại UBND xã). Còn nếu trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp thì người lao động sẽ nộp để doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp lại và doanh nghiệp phải có thêm bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS.

>> Tham khảo: Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định pháp luật

3. Đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được gì?

Người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế với mã đối tượng DN với mức hưởng là khoảng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018.

Như đã trình bày ở trên, khi người tham gia bảo hiểm y tế đủ 05 năm liên tục trở lên sẽ có những ưu đãi nhất định.

Cụ thể, tại điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146 thì người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có mức tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở sẽ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong nội dung chi trả.

Và để được chi trả với mức hưởng này, người tham gia phải có giấy chứng nhận do bảo hiểm xã hội cấp và các giấy tờ chứng minh đi khám đúng tuyến.

Ví dụ:

Người lao động có thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng là 80% chi phí khám chữa bệnh khi đã tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục, có giấy chứng nhận do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, đi khám chữa bệnh đúng tuyến và có số tiền chi trả khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo danh mục dịch vụ khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả.

>> Tham khảo: Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất