Lớp 11Sinh Học

Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây?

Câu hỏi: Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây?

I. Là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành được chu trình sống của cây.

II. Không thể thay thế được bằng bất kì nguyên tố nào khác.

Bạn đang xem: Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây?

III. Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

IV. Là nguyên tố có trong cơ thể thực vật.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án đúng: C. 3

Giải thích:

– Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có 3 đặc điểm:

+ Là nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống → I đúng.

+ Không thể thay thế được bằng bất kì nguyên tố nào khác → II đúng.

+ Trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể → III đúng.

– Chỉ những nguyên tố dinh dưỡng đảm bảo đủ 3 đặc điểm trên mới được coi là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu chứ không phải tất cả nguyên tố có trong cơ thể thực vật đều là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu → IV sai.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé !

1. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong đời sống cây trồng

– Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là : 

+ Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. 

+ Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

 + Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. 

– Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu gồm :

+ Nguyên tố đại lượng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. 

+ Nguyên tố vi lượng : Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo.

2. Phân loại nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu được chia thành 2 nhóm:

+ Nguyên tố đại lượng (hàm lượng >100 mg/1kg chất khô): C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

+ Nguyên tố vi lượng (hàm lượng ≤100 mg/1kg chất khô): Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.

3. Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong đời sống cây trồng

– Tham gia cấu tạo chất sống.

– Điều tiết quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lý trong cây

+ Thay đổi đặc tính lý hóa của keo nguyên sinh chất. 

+ Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất. 

+ Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây. 

– Tăng tính chống chịu của cây trồng 

3.1 Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây.

– Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở 2 dạng: Hòa tan và không hòa tan

– Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan.

3.2 Phân bón cho cây trồng.

– Bón không hợp lí với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ: 

+ Gây độc cho cây. 

+ Ô nhiễm nông sản. 

+ Ô nhiễm môi trường đất, nước…

– Tùy thuộc vào loại phân, giống cây trồng để bón liều lượng cho phù hợp.  

4. Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây

4.1. Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây

– Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở 2 dạng: không tan và hòa tan.

– Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan.

4.2. Phân bón cho cây trồng

– Tùy thuộc vào loại phân, giống cây trồng để bón liều lượng cho phù hợp.

Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố có bao nhiêu đặc điểm sau đây? (ảnh 2)
Đồ thị mối tương quan giữa liều lượng phân bón với sinh trưởng của cây

– Bón không hợp lí với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ:

+ Gây độc cho cây.

+ Ô nhiễm nông sản.

+ Ô nhiễm môi trường đất, nước…

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button