Hóa HọcLớp 10

Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

Câu hỏi: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:

A. Có cùng số khối A.

B. Có cùng số proton.

Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

C. Có cùng số nơtron.

D. Có cùng số proton và số nơtron.

Trả lời:

Đáp án đúng là B. Có cùng số proton.

Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử có cùng số proton khác số notron (hay khác số khối)

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về nguyên tố hóa học ngay dưới đây nhé!

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp của những nguyên tử cùng loại và có cùng số proton trong hạt nhân nguyên tử.

Nói cách khác, nguyên tố hóa học, thường được gọi đơn giản là nguyên tố, là một chất hóa học tinh khiết, bao gồm một kiểu nguyên tử, được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử, là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân.

Để phân biệt các nguyên tố, người ta dựa vào số proton trong mỗi nguyên tử của nguyên tố. Trong đó nguyên tố oxi chiếm gần nửa khối lượng vỏ Trái Đất.

Ví dụ:

+ Nguyên tố Oxi có số proton là 8+

+ Nguyên tố Cacbon có số proton là 12+

+ Nguyên tố Đồng có số proton là 26+

Đặc điểm của Nguyên tố hóa học

Là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số có cùng số proton trong hạt nhân.

Số proton (P) đặc trưng cho nguyên tố hóa học.

Các nguyên tử thuộc cùng 1 nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.

Kí hiệu hóa học

Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng 1 hay 2 chữ cái đầu, trong đó chữ cái đầu dược viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Kí hiệu hóa học cho biết tên nguyên tố và chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó.

Ví dụ : H, K, Mg, Na….

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học

Có tất cả 118 nguyên tố hóa học

Hiện nay, khoa học ngày càng phát triển và con người chúng ta đã tìm ra được nhiều nguyên tố Hóa Học khác nhau và dựa trên khác nhau về số proton trong hạt nhân nguyên tử mà nhà khoa học Mendeleev đã hệ thống, sắp xếp lại những nguyên tố đó thành bảng tuần hoàn gọi là Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa Học.

[CHUẨN NHẤT] Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

Trong bảng tuần hoàn hiện đang có 118 nguyên tố hóa học khác nhau được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau

Nhóm Kim loại thì có Nhóm kim loại kiềm, Nhóm kim loại kiềm thổ, Nhóm kim loại B, Nhóm kim loại chuyển tiếp. . .

Nhóm phi kim có Nhóm Halogen

Nhóm khí hiếm

Ngoài ra còn có họ Lantan, họ Actini là những nguyên tố phóng xạ

Nguyên tử khối

Ta đã biết nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính ra đơn vị gam thì số trị quá nhỏ, rất bất tiện khi sử dụng. Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử cacbon (C) là:

0,00000000000000000000019926 gam (1,9926.10-23g).

Vì vậy, các nhà khoa học đã thống nhất dùng một cách riêng để biểu thị khối lượng của nguyên tử đó là sử dụng một đơn vị mới phù hợp và tiện dụng hơn gọi là đơn vị cacbon, viết tắt  là đvC, kí hiệu quốc tế: u. Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử. Ví dụ, khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của một số nguyên tử:

C = 12 đvC = 1u,  H = 1 đvC = 1u.

O = 16 đvC = 16u.

Các giá trị này chỉ cho biết sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử. Theo giá trị trên ta biết được:

+ Nguyên tử hidro là nhẹ nhất (1u)

+ Nguyên tử khác có khối lượng bằng bao nhiêu đơn vị cacbon thì nặng bằng bấy nhiêu nguyên tử hidro.

+ Giữa nguyên tử cacbon và oxi, nguyên tử cacbon nhẹ hơn (12u<16u)

Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là khối lượng tương đối giữa các nguyên tử. Người ta còn gọi khối lượng này là nguyên tử khối và định nghĩa như sau:

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Các nguyên tử nguyên tố khác nhau thì có khối lượng khác nhau, do đó mỗi nguyên tố sẽ tương ứng với một nguyên tử khối riêng biệt. Ta có thể dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết để xác định được đó là nguyên tố nào.

Ví dụ: Na = 23, Fe = 56, Cu = 64.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button