Lớp 12Sinh Học

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

Câu hỏi: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST?        

A. Có tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST không dính vào nhau.

B. Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển về các cực của tế bào.

Bạn đang xem: Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể?

C. Là vị trí duy nhất có thể xẩy ra trao đổi chéo trong giảm phân.

D. Là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu nhân đôi

Trả lời:

Chọn A  

  Vùng đầu mút của sinh vật nhân thực có tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST không dính vào nhau.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu nội dung về Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dưới đây nhé!

I. Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Hình thái NST

Hình thái NST ở kì giữa

– NST là 1 cấu trúc gồm phân tử ADN và liên kết với các loại prôtêin khác nhau (chủ yếu prôtêin histôn)

– Mỗi nhiễm sắc thể chứa: Tâm động, vùng đầu mút

– Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

– Có 2 loại NST: NST thường và NST giới tính.

2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST

Ở sinh vật nhân thực: NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc gồm ADN và prôtêin:

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 2)

– Đơn vị cấu trúc cơ bản của NST là nucleoxôm.

– (ADN + prôtêin) → Nuclêôxôm (8 phân tử prôtêin histôn được quấn quanh bởi một đoạn phân tử ADN dài khoảng 146 cặp nuclêôtit, quấn 1 ¾ vòng) → Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) →Sợi nhiễm sắc (25 – 30 nm) → Ống siêu xoắn (300 nm) → Crômatit (700 nm) → NST.

II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

1. Khái niệm.

– Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST, thực chất là sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST.

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 3)

2. Các dạng đột biến cấu trúc NST.

a. Mất đoạn

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 4)

– Là đột biến làm mất đi một đoạn nào đó của NST

– Làm giảm số lượng gen trên NST, mất cân bằng gen.

– Thường gây chết hoặc giảm sức sống.

b. Lặp đoạn

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 5)

– Là đột biến làm cho một đoạn của NST có thể lặp lại một hay nhiều lần.

– Làm tăng số lượng gen trên NST, mất cân bằng gen.

– Làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng, không gây hậu quả nghiêm trọng, tạo nên các gen mới trong quá trình tiến hóa.

c. Đảo đoạn

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 6)

– Là đột biến trong đó một đoạn NST đứt ra và đảo ngược 180o và nối lại.

– Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.

– Có thể ảnh hưởng đến sức sống, giảm khả năng sinh sản của thể đột biến, tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa.

d. Chuyển đoạn

Ở sinh vật nhân thực vùng đầu mút của nhiễm sắc thể? (ảnh 7)

– Là đột biến dẫn đến sự trao đổi đoạn trong một NST hoặc giữa các NST không tương đồng.

– Một số gen trên NST thể này chuyển sang NST khác dẫn đến làm thay đổi nhóm gen liên kết.

– Chuyển đoạn lớn thường gây chết hoặc làm mất khả năng sinh sản.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button