Lớp 11Sinh Học

Ôn tập chương 3 trang 186 – 187 SGK Sinh 11

Bài 48. Ôn tập chương 2, 3 và 4

Ôn tập chương III (trang 186 – 187 SGK Sinh 11): Sinh trưởng và phát triển

1. Phân biệt sinh trưởng và phát triển:

      – Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 3 trang 186 – 187 SGK Sinh 11

      – Phát triển là quá trình biến đổi của cơ thể; bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

2. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

   + Giống nhau:

      – Đều gồm các giai đoạn phân bào, lớn lên của tế bào, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

   + Khác nhau:

      – Ở thực vật: quá trình sinh trưởng chỉ diễn ra ở những nơi có tế bào phân sinh. Quá trình sinh trưởng và phát triển diễn ra suốt chu trình sống của cây.

      – Ở động vật: quá trình phân hóa, biệt hóa tế bào chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước khi con non được sinh ra. Sau khi được sinh ra chúng chủ yếu là sinh trưởng.

3. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

   + Hooc môn thực vật:

      – Kích thích: AIA, GA, Xitôkinin

      – Ức chế: êtilen, axit abxixic

   + Hooc môn động vật:

      – Động vật có xương sống: hooc môn sinh trưởng, tirôxin, testostêrôn và ơstrôgen

      – Động vật không có xương sống: ecđixơn, juvenin

4. Hooc môn và ứng dụng

 

5. Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biên thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái

Qua biến thái hoàn toàn

Qua biến thái không hoàn toàn

Không qua biến thái

Nhóm động vật

Đa số côn trùng và lưỡng cư

Một số côn trùng

Đa số động vật

Đặc điểm

Ấu trùng có đặc điểm cấu tạo, sinh lí và hình dạng khác hoàn toàn con trưởng thành, chúng cần qua giai đoạn trung gian để trở thành con trưởng thành.

Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành.

Con non sinh ra có đặc điểm cấu tạo và hình thái tương tự con trưởng thành.

Các giai đoạn phát triển của cá thể

Phôi và hậu phôi

Phôi và hậu phôi

Phôi thai và sau sinh.

Ví dụ

Bướm, ếch,…

Châu chấu, cào cào, ong,…

Hổ, báo, chó, mèo, người,…

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 48. Ôn tập chương 2, 3 và 4

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button