Lớp 11Sinh Học

Ôn tập chương 4 trang 187 SGK Sinh 11

Bài 48. Ôn tập chương 2, 3 và 4

Ôn tập chương IV (trang 187 SGK Sinh 11): Sinh sản

1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật

    Giống nhau:

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 trang 187 SGK Sinh 11

      – Đều có sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

      – Sinh sản vô tính: đều không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể mới sinh ra dựa theo cơ chế nguyên phân.

      – Sinh sản hữu tính: có quá trình hình thành giao tử, sự kết hợp của giao tử thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

    Khác nhau:

Sinh sản ở thực vật

Sinh sản ở động vật

Hình thức sinh sản vô tính

Bằng bào tử và bằng cơ quan sinh dưỡng

Phân đôi, nảy chồi, trinh sinh, phân mảnh

Tạo giao tử

Hạt phấn chứa giao tử đực được hình thành trong bao phấn, noãn chứa giao tử cái hình thành trong bầu.

Giao tử đực được tạo thành từ cơ quan sinh dục đực, giao tử cái được tạo thành từ cơ quan sinh dục cái.

Thụ tinh tạo hợp tử

Quá trình thụ tinh kép xảy ra ở thực vật có hoa.

Thụ tinh trong hoặc thụ tinh ngoài

Phát triển hợp tử

Phôi phát triển trong bầu

Phôi phát triển trong trứng, tử cung con cái hoặc túi trước ngực của con đực (cá ngựa).

2. Kể tên các hoocmôn điều hòa sinh sản ở thực vật và động vật

      + Thực vật: florigen (hooc môn ra hoa) và phitôcrôm (cảm nhận quang chu kì).

      + Động vật: GnRH, FSH, LH, ơstrôgen, prôgestêrôn (điều hòa quá trình sinh trứng) và Gn RH, FSH, LH, testostêrôn (điều hòa quá trình sinh tinh).

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 48. Ôn tập chương 2, 3 và 4

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button