Hóa HọcLớp 12

Phân biệt lipit và chất béo

Câu hỏi: Phân biệt lipit và chất béo

Trả lời

Lipid là một nhóm lớn các chất dinh dưỡng đa lượng có vai trò chính là phân tử cấu trúc và nguồn năng lượng. Triglyceride, phospholipids và steroid là những loại lipid khác nhau được tìm thấy trong cơ thể. Hai loại chất béo trung tính là chất béo và dầu. Các Sự khác biệt chính giữa lipit và chất béo là thế lipit là một nhóm lớn các phân tử sinh học trong khi chất béo là một loại lipit. Chất béo được lưu trữ trong mô mỡ và dưới da động vật. Nó chủ yếu được sử dụng như một phân tử lưu trữ năng lượng trong cơ thể. 

Bạn đang xem: Phân biệt lipit và chất béo

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu nội dung Phân biệt Lipt và chất béo dưới đây nhé

[CHUẨN NHẤT] Phân biệt lipit và chất béo

I. Lipit là gì

    Lipid đề cập đến một lớp các phân tử hữu cơ không hòa tan trong nước và hòa tan trong dung môi hữu cơ. Họ là một nhóm các phân tử đa dạng. Hầu hết các lipit là chất lỏng. Tuy nhiên, một số chất béo như chất béo là chất rắn. Ba loại lipit chính là triglyceride, phospholipids và steroid. Lớp lipit lớn nhất là chất béo trung tính. Triglyceride còn được gọi là chất béo tự nhiên. Chúng là các este, chứa một phân tử glycerol được gắn vào ba phân tử axit béo. Dựa trên mức độ bão hòa của các phân tử axit béo, hai loại chất béo trung tính có thể được xác định là chất béo và dầu. Dạng triglyceride không bão hòa được gọi là dầu, và dạng triglyceride bão hòa được gọi là chất béo. Chức năng chính của triglyceride trong cơ thể là phục vụ như các phân tử lưu trữ năng lượng.

    Phospholipids là một dẫn xuất của triglyceride vì chúng có chứa hai phân tử axit béo. Carbon thứ ba của phân tử glycerol được gắn vào một nhóm phốt phát. Do đó, phospholipid là các phân tử lưỡng tính, trong đó phần diglyceride là kỵ nước trong khi nhóm phốt phát là ưa nước. Phospholipids là thành phần cấu trúc chính của màng tế bào và chúng tạo thành lớp kép phospholipid. Các phân tử phospholipid làm cho màng tế bào trở thành một hàng rào thấm chọn lọc. 

    Steroid là một loại phân tử kỵ nước chủ yếu được tìm thấy dưới dạng cholesterol và hormone. Cholesterol là tiền chất của các loại steroid khác trong cơ thể.

    Phân loại lipit

Như đã nói ở phần định nghĩa, lipit gồm nhiều loại este phức tạp như: chất béo, sáp, steroit, photpholipit… Trong đó:

– Chất béo: là trieste của glixerol với các axit béo, là các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử C (Thường từ 12C đến 24C) không phân nhánh, được gọi chung là triglixerit. Đây là hợp chất quan trọng nhất trong các loại Lipit

– Sáp: là este của monoancol cao (≥≥C16) với axit béo (≥≥C16).

– Steroit là este của monoancol mà gốc hidrocacbon gồm 4 vòng có chung cạnh với axit béo.

– Photpholipit là este của glixerol chứa 2 gốc axit béo và 1 gốc photphat hữu cơ

II. Chất béo là gì?

– Chất béo là trieste của glycerol và axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

– Axit béo là axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh. VD:

+ (CH3[CH2]14COOH: axit panmitic

+ (CH3[CH2]16COOH: axit steric

+ cis-(CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH: axit oleic

– Chất béo có công thức chung:

[CHUẨN NHẤT] Phân biệt lipit và chất béo (ảnh-2)

Trong đó: R1, R2, R3 là các gốc hidrocacbon no hoặc không no, không phân nhánh.

– Phân loại và chất vật lí của chất béo:

[CHUẨN NHẤT] Phân biệt lipit và chất béo (ảnh-3)

III. Phân biệt lipit và chất béo

1. Sự tương đồng giữa lipit và chất béo

– Cả lipit và chất béo là các loại phân tử được tìm thấy trong cơ thể động vật.

– Cả lipit và chất béo đều được sử dụng làm nguồn năng lượng trong cơ thể.

– Cả lipit và chất béo đều không hòa tan trong nước và hòa tan trong dung môi hữu cơ.

– Cả lipit và chất béo đều bị phá vỡ bởi một nhóm enzyme gọi là lipase.

2. Sự khác biệt giữa lipit và chất béo

a) Định nghĩa

Lipit: Lipid là một nhóm các phân tử hữu cơ không hòa tan trong nước và hòa tan trong dung môi hữu cơ.

Chất béo: Chất béo là một chất nhờn được tìm thấy trong cơ thể, dưới da hoặc xung quanh các cơ quan.

b) Tương quan

Lipit: Lipid là một nhóm các phân tử sinh học đa dạng được tìm thấy trong cơ thể động vật.

Chất béo: Chất béo là một loại lipid.

c) Các loại

Lipit: Triglyceride, phospholipids và steroid là ba loại lipid.

Chất béo: Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa là hai loại chất béo.

d) Tình trạng vật lý

Lipit: Một số lipit là chất rắn, và một số khác là chất lỏng.

Chất béo: Chất béo là chất rắn.

e) Chức năng

Lipit: Lipid đóng vai trò là thành phần cấu trúc cũng như phân tử năng lượng trong cơ thể.

Chất béo: Chất béo được sử dụng như một nguồn năng lượng.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button