Lớp 11Sinh Học

Phân biệt sinh trưởng và phát triển

Câu hỏi: Phân biệt sinh trưởng và phát triển 

Lời giải:

Sinh trưởng

Bạn đang xem: Phân biệt sinh trưởng và phát triển

Phát triển

Quá trình tăng kích thước cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. Quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
Lợn đại bạch 6 tháng nặng 99 kg, 9 tháng nặng 123 kg. Quá trình từ gà con thành gà mái

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn về sinh trưởng và phát triển ở động vật nhé:

I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật

– Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể ) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào.

– Phát triển ở cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởn , phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

– Dựa vào biến thái, chia phát triển của động vật thành những kiểu sau:

+ Phát triển không qua biến thái 

+ Phát triển qua biến thái

  • Phát triển qua biến thái hoàn toàn
  • Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

II. Phát triển không qua biến thái

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng. Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

– Đặc điểm:

+ Con non có đặc điểm, hình thái, cấu tạo, sinh lí tương tự với con trưởng thành

+ Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác

– Động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái như: lợn, bò, trâu, gà, vịt, cá chép,..

1. Giai đoạn phôi thai

– Diễn ra trong dạ con của thú

– Hợp tử phân chia => phôi  => phân hóa tế bào  cơ quan => thai nhi

2. Giai đoạn sau sinh

– Con sinh ra lớn lên trưởng thành

III. Phát triển qua biến thái

Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn

– Ấu trùng có hình thái, cấu tạo, sinh lí khác con trưởng thành

– Qua nhiều lần lột xác và giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành)

a. Giai đoạn phôi

– Diễn ra trong trứng đã thụ tinh

– Hợp tử phân chia => phôi  => Phân hóa tế bào cơ quan của ấu trùng chui ra từ trứng

b. Giai đoạn hậu phôi

                        lột xác

Ấu trùng ——–>   nhộng —>  Con trưởng thành

– Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn như: cánh cam, bọ rùa, nhái, cóc,…

2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

– Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành

– Qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành

– Giai đoạn phôi (diễn ra trong trứng đã thụ tinh): Hợp tử phân chia =>  phôi  => Phân hóa tế bào cơ quan của ấu trùng chui ra từ trứng

– Giai đoạn hậu phôi : Ấu trùng –>  Con trưởng thành

* Động vật có sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn như: bọ ngựa, cào cào,…

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button