Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 Hình học – Giải Toán 10

Bài 1: Các định nghĩa

Câu hỏi 1 trang 4 Toán 10 phần Hình học

Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B.

Lời giải

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 Hình học – Giải Toán 10

Với hai điểm A, B phân biệt ta có được 2 vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B

Câu hỏi 2 trang 5 Toán 10 phần Hình học

Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau:  

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Nhận xét vị trí tương đối:

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 3 trang 6 Toán 10 phần Hình học

Khẳng định sau đúng hay sai:

Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ AB và BC cùng hướng.

Lời giải

Khẳng định sai, hai vectơ chỉ cùng phương, không cùng hướng.

Câu hỏi 4 trang 6 Toán 10 phần Hình học

Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ OA

Lời giải

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button