Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 2 Hình học – Giải Toán 10

Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Câu hỏi 1 trang 42 Toán 10 phần Hình học

Cho hai vectơ a và b đều khác 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?

Lời giải

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 2 Hình học – Giải Toán 10

Câu hỏi 2 trang 44 Toán 10 phần Hình học

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2). Chứng minh Cho hai vectơ a và b đều khác 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?  Lời giải

Lời giải

Cho hai vectơ a và b đều khác 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?  Lời giải

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button