Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Câu hỏi 1 trang 80 Toán 10 Phần Đại số

Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất phương trình này

Lời giải

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 2 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

3x + 5 ≥ -3

Vế trái của bất phương trình: 3x + 5

Vế phải của bất phương trình: -3

Câu hỏi 2 trang 81 Toán 10 Phần Đại số

Cho bất phương trình 2x ≤ 3.

a) Trong các số -2; 2 1/2; π; √10 số nào là nghiệm, số nào không là nghiệm của bất phương trình trên ?

b) Giải bất phương trình đó và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số.

Lời giải

a) Các số là nghiệm của bất phương trình trên là: -2;

Các số không là nghiệm của bất phương trình trên là: 2 1/2; π; √10

b) 2x ≤ 3 ⇔ x ≤ 3/2

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số là:

Câu hỏi 3 trang 82 Toán 10 Phần Đại số

Hai bất phương trình trong ví dụ 1 có tương đương hay không ? Vì sao ?

Lời giải

Hai bất phương trình trong VD 1 không tương đương do chúng không có cùng tập nghiệm.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button