Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 1 Hình học – Giải Toán 10

Bài 3: Tích của vectơ với một số

Câu hỏi 1 trang 14 Toán 10 phần Hình học

Lời giải

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 1 Hình học – Giải Toán 10

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 2 trang 14 Toán 10 phần Hình học

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 3 trang 15 Toán 10 phần Hình học

Hãy sử dụng mục 5 của bài 2 để chứng minh các khẳng định trên.

Lời giải

a) Với điểm M bất kì, ta có:

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

b) Với điểm M bất kì, ta có:

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 1 phần Hình học | Giải bài tập Toán 10

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button