Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Câu hỏi 1 trang 89 Toán 10 phần Đại số

a) Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó.

b) Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Trái dấu với hệ số của x;

Cùng dấu với hệ số của x.

Lời giải

a) -2x + 3 > 0 ⇔ -2x > -3 ⇔ x < 3/2

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

b) Nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị:

Trái dấu với hệ số của x khi x < 3/2

Cùng dấu với hệ số của x khi x > 3/2

Câu hỏi 2 trang 90 Toán 10 phần Đại số

 Xét dấu các nhị thức f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5.

Lời giải

Bảng xét dấu

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 3 trang 92 Toán 10 phần Đại số

Xét dấu biểu thức f(x) = (2x – 1)(-x + 3)

Lời giải

Bảng xét dấu

 Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Câu hỏi 4 trang 92 Toán 10 phần Đại số

Giải bất phương trình x3 – 4x < 0.

Lời giải

x3 – 4x < 0 ⇔ x(x2 – 4) < 0 ⇔ x(x - 2)(x + 2) < 0

Bảng xét dấu

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Từ bảng xét dấu ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

S = (-∞;2) ∪ (0;2)

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button