Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 5 Đại số – Giải Toán 10

Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Câu hỏi 1 trang 120 Toán 10 phần Đại số

Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau:

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến hết 1990 (30 năm)

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 5 Đại số – Giải Toán 10

Lớp nhiệt độ (oC)

Tần số

Tần suất (%)

[12; 14)

1

3,33

[14; 16)

3

10,00

[16; 18)

12

40,00

[18; 20)

9

30,00

[20; 22]

5

16,67

Cộng

30

100 %

a) Hãy tính số trung bình cộng của bảng 6 và bảng 8.

b) Từ kết quả đã tính được ở câu a), có nhận xét gì về nhiệt độ ở thành phố Vinh trong tháng 2 và tháng 12 (của 30 năm được khảo sát)

Lời giải

a) Bảng 6:

Lớp nhiệt độ (ºC)

Tần suất (%)

Giá trị đại diện

[15; 17]

16,7

16

[17; 19)

43,3

18

[19; 21)

36,7

20

[21; 23]

3,3

22

Cộng

100 (%)

Số trung bình cộng của bảng 6 là:

Số trung bình cộng của bảng 8 là:

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 5 Đại số | Giải bài tập Toán 10

b) Nhiệt độ trung bình của thành phố Vinh trong tháng 12 cao hơn nhiệt độ trung bình trong tháng 2 khoảng 1ºC.

Câu hỏi 2 trang 121 Toán 10 phần Đại số

Trong bảng phân bố tần số, các số liệu thống kê đã được sắp thứ tự thành dãy không giảm theo các giá trị của chúng. Hãy tìm số trung vị của các số liệu thống kê cho ở bảng 9.

Số áo bán được trong một quý ở một quý ở một cửa hàng bán áo sơ mi nam

Cỡ số

36

37

38

39

40

41

42

Cộng

Tần số (số áo bán được)

13

45

126

110

126

40

5

465

Lời giải

Ta sắp xếp dãy số áo bán được theo dãy tăng dần:

36, 36, 36, …, 36, 37, 37, …, 37, 38, 38, …, 38, …., 42, 42.

Dãy số gồm 465 số nên số trung vị là số thứ 233.

Số thứ 233 là số 39.

Vậy Me = 39.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button