Lớp 10Toán

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi 1 trang 96 Toán 10 Phần Đại số

Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: -3x + 2y > 0.

Lời giải

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Vẽ đường thẳng (d): -3x + 2y = 0

Lấy điểm C(1; 1), ta thấy C ∉(d) và có: -3.1 + 2.1 < 0 nên nửa mặt phẳng bờ (d) không chứa C là miền nghiệm của bất phương trình. (miền hình không bị tô màu)

Câu hỏi 2 trang 97 Toán 10 Phần Đại số

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 4 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Lời giải

Giải Toán 10: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 4 Chương 4 Đại số | Giải bài tập Toán 10

Chọn điểm O (0;0), ta thấy O không thuộc cả 2 đường thẳng trên và 2.0-0 ≤ 3 và -2.0 + 0 ≤ 8/5 nên phần được giới hạn bởi 2 đường thẳng trên chứa điểm O( phần màu trắng) là nghiệm của bất phương trình.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Toán 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button