Hóa HọcLớp 12

Phản ứng đặc trưng của etilen

Câu hỏi: Phản ứng hóa học đặc trưng của etilen là: 

A. Phản ứng thế. 

B. Phản ứng cộng. 

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của etilen

C. Phản ứng oxi hóa – khử. 

D. Phản ứng phân hủy. 

Lời giải:

Đáp án đúng là: B. 

     – Phản ứng hóa học đặc trưng của etilen là Phản ứng cộng. 

Giải thích:

     – Eitlen (CH2=CH2) có liên kết đôi kém bền, dễ dàng tham gia phản ứng cộng.

Cùng THPT Ninh Châu đi tìm hiểu chi tiết về Etilen nhé

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

     – Etilen là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Etilen có công thức cấu tạo: 

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc trưng của etilen

     – Etilen có công thức phân tử là C2H4. Nguyên tử khối của C2H4 bằng 28 g/mol. Trong phân tử C2H4, mỗi nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử H. Hai nguyên tử C liên kết với nhau bằng một liên kết đôi.

     – Tronng liên kết đôi giữa C=C, có 1 liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. Do đó đặc trưng hóa học của etilen là phản ứng cộng.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng của etilen

Etilen có phản ứng cộng vào liên kết đôi với halogen, H2 và axit.

     – Dung dịch Brom hay nước Brom có màu vàng da cam; Ở phản ứng này, một liên kết kém bền trong liên kết dôi bị đứt ra và phân tử etilen kết hợp thêm một phân tử brom. Phản ứng trên gọi là .hàn ứng cộng.

CH2=CH2 + Br2 (dd) → Br-CH2-CH2-Br

     – Ngoài Brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng vởi một số chất khác, như hiđro,…

2. Phản ứng cháy của etilen

C2H4 cháy trong oxi tạo ra khí cacbonic và hơi nước.

C2H4 + 3O2 (t°) → 2CO2 + 2H2O

3. Phản ứng trùng hợp của etilen

     – Khi có xúc tác và nhiệt độ thích hợp, liên kết kém bền trong phân tử etilen bị dứt ra làm cho các phân tử etilen kết hợp với nhau, tạo thành chất có phân tử lượng rất lớn gọi là polime.

[CHUẨN NHẤT] Phản ứng đặc trưng của etilen (ảnh 2)

     – Phản ứng trên được gọi là phản ứng trùng hợp, polietilen (PE) là chất rắn, không độc, không tan trong nước và là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp chất dẻo.

4. Những phản ứng hóa học khác của etilen

     – Tác dụng với KMnO4:

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H5(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

     – Phản ứng thế với Cl2, Br2 ở nhiệt độ cao:

CH2=CH2 + Cl2 → CH2=CHCl + HCl

IV. ỨNG DỤNG

     – Dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, đicloetan…

     – Kích thích quả mau chín. (Vì khí etilen có tác dụng xúc tiến hô hấp của tế bào trái cây, từ đó làm cho trái cây chín nhanh hơn)

     – Điều chế cái loại polime như PVC (poli vinylclorua), PE (poli etilen) để làm vật liệu cho các sản phẩm như ống nước, túi nilon…

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button