Hóa HọcLớp 12

Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat?

Câu hỏi: Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat?

Trả lời:

Phản ứng hóa học:

Bạn đang xem: Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat?

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác thích hợp.

Cách thực hiện phản ứng

– Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác thích hợp, các phân tử metyl metacrylat kết hợp lại với nhau thành phân tử có mạch rất dài và phân tử khối lớn là poli metyl metacrylat .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Sản phẩm thu được có mạch rất dài và phân tử khối lớn.

Bạn có biết

– Phản ứng trên gọi là phản ứng trùng hợp.

– Các este có chứa liên kết đôi trong mạch cũng có phản ứng trùng hợp tương tự metyl metacrylat .

Cùng THPT Ninh Châu đi tìm hiểu về phản ứng trùng hợp Polime nhé!

1. Phản ứng trùng hợp

– Trùng vừa lòng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome) như là nhau hoặc tương tự nhau thành phân tử không nhỏ (polime).

– Điều khiếu nại xảy ra phản bội ứng trùng hợp: Monome tsi gia phản ứng trùng phù hợp nên bao gồm liên kết bội Hay những vòng kỉm bền hoàn toàn có thể lộ diện.

* Ví dụ: Phản ứng tạo PVC (poli vinyl clorua), tơ capron, cao su đặc buna-S,…

2. Phản ứng phân cắt mạch polime- Phản ứng trùng hợp Polime

Tinh bột, xenlulozơ, protein, nilon,…bị thuỷ phân cắt mạch trong môi trường axit, polistiren bị nhiệt phân cho stiren, cao su bị nhiệt phân cho isopren,…

Thí dụ:

Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat? (ảnh 2)

Polime trùng hợp bị nhiệt phân hay quang phân thành các đoạn nhỏ và cuối cùng là monome ban đầu, gọi là phản ứng giải trùng hợp hay đepolime hoá.

Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat? (ảnh 3)

3. Điều chế Polime bằng phản ứng trùng hợp

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime).

Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội (như CH2=CH2, CH2=CHC6H5 , CH2= CH-CH=CH2) hoặc là vòng kém bền như :

Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat? (ảnh 4)

Thí dụ :

Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat? (ảnh 5)
Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat? (ảnh 6)

Người ta phân biệt phản ứng trùng hợp thường chỉ của một loại monome (như trên) và phản ứng đồng trùng hợp của một hỗn hợp monome. Thí dụ :

Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat? (ảnh 7)

Poli(butađien-stiren)

4. Một số bài tập về phản ứng trùng hợp Polime

Bài 2 (trang 64 SGK Hoá học 12):

Trong số các polime sau, chất nào được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli (vinyl clorua).

B. Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon- 6,6.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Bài 3 (trang 64 SGK Hoá học 12):

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải:

* Về mặt phản ứng: trùng hợp và trùng ngưng đều là các quá trình kết hợp (thực hiện phản ứng cộng) các phân tử nhỏ thành phân tử lớn

* Về monome:

– Monome tham gia phản ứng trùng hợp là phải có liên kết bội hoặc vòng không bền.

– Monome tham gia phản ứng trùng ngưng là trong phân tử có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

Phân tử khối của polime trong trùng hợp bằng tổng của n monome tham gia trùng hợp.

Phân tử khối của monome trong trùng ngưng cũng bằng tổng của n monome tham gia trùng ngưng trừ đi các phân tử nhỏ giải phóng ra.

Bài 4 (trang 64 SGK Hoá học 12):

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a. CH3-CH=CH2.

b. CH2=CCl-CH=CH2.

c. CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d. CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2(axit isophtalic).

e. NH2-[CH2]10COOH.

Hướng dẫn giải:

Các phản ứng a,b,c là các phản ứng trùng hợp; d,e là các phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng hợp metyl metacrylat? (ảnh 8)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button