Lớp 10TIn Học

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 11 | Tin học 10

Tóm tắt lý thuyết Tin học 10 Bài 11 bằng Sơ đồ tư duy chi tiết nhất. Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 11 đẹp nhất.

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 11

Lý thuyết Tin học 10 Bài 11

1. Tệp và tên tệp:

    a. Khái niệm tệp:

        Tệp, còn được gọi là tập tin là tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lý. Mỗi tệp có 1 tên để truy cập.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 11 | Tin học 10

    b. Quy tắc đặt tên tệp:

    * Hệ điều hành Windows:

       – Tên tệp không quá 255 ký tự, thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng, ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.).

       – Phần mở rộng không nhất thiết phải có, được hệ điều hành dùng để phân loại tệp.

        – Tên tệp không chứa một trong các ký tự sau: / : * ? “ < > |

        Vd: Tên đúng: abc.efgh

Tên sai: hoi?ban.mdf

2. Thư mục:

      – Để quản lý tệp một cách dễ dàng, hệ điều hành tổ chức lưu trữ tệp trong các thư mục.

      – Mỗi đĩa có thư mục được tạo tự động gọi là thư mục gốc.

      – Trong thư mục có thể tạo các thư mục khác, chúng gọi là thư mục con.

      – Thư mục chứa thư mục con gọi là thư mục mẹ. Như vậy thư mục có thể chứa tệp và thư mục con.

       – Ngoại trừ thư mục gốc, mọi thư mục đều phải được đặt tên, theo quy tắc đặt phần tên của tệp.

     – Trong cùng một thư mục không thể có 2 thư mục hoặc 2 tệp trùng tên.

     – Có thể hình dung cấu trúc thư mục như hình cây, mỗi thư mục là một cành, mỗi tệp là một lá, mỗi lá thuộc một cành nào đó, mỗi cành có thể có các cành con.

        Vd: hình 30 SGK trang 66

     – Đường dẫn: chỉ dẫn gồm tên các thư mục từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và cuối cùng là tên tệp, các tên thư mục và tên tệp cách nhau bởi dấu “”

     – Đường dẫn đầy đủ: là đường dẫn có cả tên ổ đĩa.

Củng cố, dặn dò:

–  Khái niệm, quy tắc đặt tên tệp trong hệ điều hành windows và dos.

–  Khái niệm thư mục, cây thư mục, đường dẫn.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button