Lớp 10TIn Học

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 16 | Tin học 10

Tóm tắt lý thuyết Tin học 10 Bài 16 bằng Sơ đồ tư duy chi tiết nhất. Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 16 đẹp nhất.

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 16

Lý thuyết Tin học 10 Bài 16

Khái niệm :
    – Là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp hơn, nhấn mạnh được phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.
    – Có 3 loại định dạng: định dạng ký tự, đoạn , trang văn bản.
1. Định dạng ký tự:
    – Gồm: phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, …
    – Thực hiện: chọn phần văn bản cần định dạng
        C1: chọn Format -> Font để mở hộp thoại Font. Chọn các tùy chọn định dạng rồi chọn Ok.
        C2: sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.
2. Định dạng đoạn văn bản:
    – Chọn đoạn văn bản cần định dạng:
        C1: đặt con trỏ văn bản vào đoạn văn bản.
        C2: chọn 1 phần của đoạn.
        C3: chọn toàn bộ đoạn văn.
    – Thực hiện:
        C1: sử dụng lệnh Format -> Paragraph để mở hộp thoại Paragraph. Chọn các tùy chọn định dạng rồi chọn Ok
        C2: sử dụng các nút lệnh định dạng đoạn trên thanh công cụ dịnh dạng.
3. Định dạng trang:
        – Ta quan tâm đến 2 vấn đề: kých thước các lề, hướng giấy.
        – Thực hiện: sử dụng lệnh File->Page Setup để mở hộp thoại Page Setup. Chọn các tùy chọn định dạng, chọn Ok
    Củng cố, dặn dò:
        – Khái niệm định dạng văn bản.
        – Cách định dạng ký tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 16 | Tin học 10

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button