Lớp 10TIn Học

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 19 | Tin học 10

Tóm tắt lý thuyết Tin học 10 Bài 19 bằng Sơ đồ tư duy chi tiết nhất. Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 19 đẹp nhất.

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 19

Lý thuyết Tin học 10 Bài 19

1. Tạo bảng:

    a. Tạo bảng:

        Cách 1:

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 19 | Tin học 10

            Table-> Insert-> Table… chọn số cột và số hàng cho bảng.

        Cách 2:

            Nháy nút lệnh Insert table  trên thanh công cụ chuẩn rồi kéo thả chuột xuống dưới và sang phải để chọn số hàng và số cột.

    b. Chọn thành phần của bảng:

        Cách 1: Table->Select, rồi chọn tiếp cell, row, column hay table.

        Cách 2: Chọn trực tiếp:

            – Chọn 1 ô: nháy chuột tại cạnh trái của ô đó.

            – Chọn 1 hàng: Nháy chuột bên trái hàng đó.

            – Chọn 1 cột: Nháy chuột ở đường viền trên của ô trên cùng trong cột đó.

            – Chọn toàn bảng: Nháy chuột tại đỉnh góc trên bên trái của bảng ( ).

    c. Thay đổi kích thước của cột/hàng:

        Cách 1:

            – Đưa con trỏ chuột vào đường viền của cột (hay hàng) cần thay đổi.

            – Kéo thả chuột để thay đổi kích thước.

        Cách 2: kéo thả các nút trên thước ngang và dọc.

2. Các thao tác với bảng:

    a. Chèn thêm hoặc xoá ô, hàng và cột:

        – Chọn ô, hàng hay cột sẽ xoá hoặc nằm bên cạnh đối tượng tương ứng cần chèn.

        – Chọn lệnh tương ứng: Table -> Delete / Table-> Insert.

    b. Tách 1 ô thành nhiều ô:

        – Chọn ô cần tách.

        – Table ->Split Cells…hoặc nút lệnh trên thanh công cụ table and borders.

        –  Nhập số hàng/cột.

    c. Gộp nhiều ô thành 1 ô:

        Table-> Merge cells hoặc nút lệnh  trên thanh công cụ table and borders.

    d. Định dạng văn bản trong ô:

        Cell Alignment (căn thẳng ô).

Củng cố, dặn dò:

–  Khái quát lại các kiến thức đã học.

–  Gọi 1 số học sinh lên thực hiện tạo bảng.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button