Lớp 10TIn Học

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 7 | Tin học 10

Tóm tắt lý thuyết Tin học 10 Bài 7 bằng Sơ đồ tư duy chi tiết nhất. Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 7 đẹp nhất.

Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 7

Lý thuyết Tin học 10 Bài 7

1. Phần mềm máy tính:

   Sau khi thực hiện các bước giải bài toán trên máy tính ta được  một chương trình. Chương trình đó được xem là phần mềm máy tính.

2. Phân loại:

  a. Phần mềm hệ thống: là những chương trình cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các chương trình khác trong quá trình máy tính hoạt động.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Tin học 10 Bài 7 | Tin học 10

Vd: Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quan trọng nhất.

  b. Phần mềm ứng dụng: là những phần mềm được phát triển để giải quyết những việc thường gặp như soạn văn bản, quản lý học sinh, …

Vd: MS Word, MS Excel, …

  – Phần mềm công cụ: là những phần mềm dùng để tạo ra các phần mềm khác.

  – Phần mềm tiện ích: là những phần mềm giúp con người làm việc với máy tính thuận lợi hơn.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button