Lớp 11Vật Lý

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 4

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG

1. Từ trường

+ Xung quanh một nam châm hay một dòng điện tồn tại một từ trường.

+ Từ trường là một dạng vật chất, mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong khoảng không gian có từ trường.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 4

+ Tại một điểm trong không gian có từ trường, hướng của từ trường là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.

+ Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với phương của từ trường tại điểm đó.

+  Các tính chất của đường sức từ:

    – Qua mỗi điểm trong không gian có từ trường chỉ vẽ được một đường sức từ.

    – Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

    – Chiều của các đường sức từ tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào Nam ra Bắc).

    – Quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chổ nào từ trường mạnh thì các đường sức từ mau và chổ nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa.

Từ trường gây bởi các dòng điện thẳng.

* Các công thức:

     

 

 

 

 

 

2. Lực từ – Cảm ứng từ

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 4 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ TƯ DUY TỪ TRƯỜNG

MẪU SỐ 1

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 4 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 3)

MẪU SỐ 2

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chương 4 ngắn gọn, dễ hiểu (ảnh 4)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button