Lịch SửLớp 12

So sánh hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân Đảng

Câu hỏi: So sánh hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân Đảng

Lời giải :

– Hội Việt Nam cách mạng thanh niên : 

Bạn đang xem: So sánh hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân Đảng

+ Thời gian thành lập

 6/1925

+ Khuynh hướng cách mạng

cách mạng vô sản

+ Tôn chỉ, mục đích

“tổ chức và lãnh đạo quần  chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để  tự cứu lấy mình”.

+ Cơ cấu tổ chức

Tổng bộ, Kì bộ, các tổ chức cơ sở trong và ngoài nước

+ Đối tượng tham gia

giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.

+ Địa bàn hoạt động

Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước

+ Hoạt động chính

– Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ai Quốc sáng lập (21/6/1925).

– Năm 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước: các kỳ bộ Trung, Bắc, Nam. Năm 1928 Hội có gần 300 hội viên, đến 1929 có khoảng 1700  hội viên và có cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan)

– Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước, nổ ra tại các trung tâm kinh tế, chính trị (bãi công của công nhân than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng,  …

– Năm 1929 bãi công của công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh ), nhà máy AVIA (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng…, có sự liên kết giữa các ngành và các địa phương thành phong trào chung.

– Việt Nam quốc dân Đảng:

+ Thời gian thành lập

25/12/1927

+ Khuynh hướng cách mạng

cách mạng dân chủ tư sản

+ Tôn chỉ, mục đích

– Nguyên tắc: “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”

– Chương trình họat động của Đảng chia thành 4 thời kỳ.Thời kỳ cuối là bất hợp tác với Pháp và nhà Nguyễn ;cổ động, bãi công, đánh đuổi  giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

+ Cơ cấu tổ chức

– Ban lãnh đạo

– Ban Binh vụ khuyết

Đảng được tổ chức với ba đảng viên trở lên làm một “tổ”. Mười chín đảng viên trở lên thì làm một “chi bộ”. Cao hơn chi bộ là “xã bộ”, “huyện bộ” rồi cuối cùng là “tổng bộ” ở cấp quốc gia. Mỗi chi bộ có ít nhất bốn tiểu ban: tuyên truyền, tổ chức, tài chánh và tình báo.

+ Đối tượng tham gia

+ Địa bàn hoạt động

Chủ yếu ở Bắc Kì

+ Hoạt động chính

–  2/1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát trùm mộ phu Ba danh (Bazin)ở Hà Nội, bị Pháp khủng bố dã man.

–  Bị động, lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng quyết định dốc hết lực lượng thực hiện bạo động cuối cùng “không thành công cũng thành  nhân”

– 9/2/1930 khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có ném bom phối hợp…

–  Khởi nghĩa thất bại nhanh chóng song đã cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân Việt Nam đối với Pháp và tay sai, tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc, vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

Nhận xét chung

– Chuẩn bị về mặt tổ chức  cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

–  Đưa chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào công nhân.

– Chuẩn bị về cán bộ cho Cách mạng Việt Nam.

– Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng vô sản.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về ba tổ chức cách mạng nhé!

Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

 1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

 a. Hoàn cảnh:

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc lựa chọn một số thanh niên tích cực trong nhóm Tâm tâm xã, lập ra cộng sản đoàn.

  -Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên , cơ quan lãnh đạo là Tổng bộ , trụ sở đặt tại Quảng Châu; ra báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội.

=> Qua đó ta thấy được “ tầm nhìn xa trông rộng” của Nguyễn Ái Quốc  khi người lựa chọn đối tượng là thanh niên để làm lực lượng nòng cốt cho cách mạng.

b. Hoạt động

 – Xuất bản báo thanh niên năm 1925. Số đầu tiên ra ngày 21-6-1925

 – Năm 1927 xuất bản cuốn sách Đường Kách mệnh trang bị lý luận cách mạng cho cán bộ cách mạng, tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

– Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các lớp giảng dạy ở Quảng Châu để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin cho các học viên.

– Xây dựng cơ sở trong nước: đến năm 1929 hầu khắp cả nước đều có tổ chức Thanh niên. Các kỳ bộ được thành lập ở 3 kỳ.

 – Thực hiện chủ trương vô sản hóa ( 1928) đưa thanh niên về nước, đi vào các nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp tự rèn luyện và vận động quần chúng, công nhân đứng lên đấu tranh. Có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân trong nước phát triển mạnh, họ trở thành cốt lõi trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau này.

2. Tân Việt Cách mạng đảng 

a. Sự  thành lập

-Tháng 7/1925 , một số tù chính trị ở Trung kỳ và  một nhóm sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội lập ra Hội Phục Việt , sau đổi thành Hưng Nam và đến 7/1928 đổi thành Tân Việt Cách mạng đảng (Đảng Tân Việt)

-Thành phần: trí thức nhỏ và thánh niên tiểu tư sản yêu nước.

-Địa bàn hoạt động chủ yếu: Trung kỳ.

b. Sự phân hóa

 Do tác động của tổ chức Thanh niên => Tân Việt phân hóa: một số gia nhập tổ chức Thanh niên ,  số còn lại tích cực chuẩn bị để thành lập chính đảng vô sản.

3. Việt Nam  quốc dân đảng

a. Sự thành lập

– Thành lập ngày 25/12/1927  từ tổ chức hạt nhân là Nxb Nam Đồng thư xã

-Người sáng lập: Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính.Đây là chính đảng tổ chức cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản , đại biểu cho tư sản dân tộc yêu nước.

 b. Hoạt động

– Nguyên tắc tư tưởng của Đảng : “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

– Mục tiêu : đánh đổ giặc Pháp , đánh đổ ngôi vua , thiết lập dân quyền.

– Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực , lực lượng chủ yếu là binh lính người Việt trong quân đội Pháp được giác ngộ.

 – Tổ chức cơ sở quần chúng ít, địa bàn hoạt động  hẹp( Bắc Kỳ), tổ chức lỏng lẻo , sớm bị thực Pháp khủng bố.

 – Khởi nghĩa Yên Bái

+ Tháng 2/1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát tên trùm mộ phu đồn điền Badanh tại Hà Nội => Pháp tiến hành khủng bố dã man.

+Bị động trước tình thế đó, Việt Nam Quốc dân đảng dốc toàn bộ lực lượng tiến hành cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 9/2/1930 ) với phương châm “ không thành công cũng thành nhân” nhưng cuối cùng đã thất bại. Nó chấm dứt vai trò của Việt Nam Quốc dân đảng.

  +Thất bại nhanh chóng song có tác dụng cổ vũ to lớn lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc của nhân dân ta.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button