Lịch SửLớp 11

Soạn Bài 1 trang 46 sgk Lịch Sử 11

Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài 1 trang 46 sgk Lịch Sử 11

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề nào?

Lời giải

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 46 sgk Lịch Sử 11

– Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm những vấn đề:

+ Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

+ Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

+ Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button