Lịch SửLớp 11

Soạn Bài 2 trang 101 sgk Lịch Sử 11

Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Bài 2 trang 101 sgk Lịch Sử 11

Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào?

Bạn đang xem: Soạn Bài 2 trang 101 sgk Lịch Sử 11

Lời giải

Vai trò quyết định của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít:

– Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.

– Đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức, giải phóng lãnh thổ của mình.

– Giúp đỡ các nước Đông Âu giải phóng đất nước khỏi ách phát xít. Tiến công đến tận sào huyệt của chủ nghĩa phát xít Đức tiêu diệt chúng.

– Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện.

– Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc kết thúc chiến tranh.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button