Lớp 11Sinh Học

Soạn Bài 2 trang 142 SGK Sinh 11

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Bài 2 (trang 142 SGK Sinh 11)

Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Lời giải:

Bạn đang xem: Soạn Bài 2 trang 142 SGK Sinh 11

Hoocmôn Thực vật được chia thành 2 nhóm:

– Nhóm hoocmôn kích thích sinh trường gồm AIA, GA, xitôkinin.

– Nhóm hoocmôn ức chế sinh trưởng gồm êtilen, axil abxixic,…

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 35. Hoocmôn thực vật

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button