Lịch SửLớp 11

Soạn Bài 2 trang 17 sgk Lịch Sử 11

Bài 3: Trung Quốc

Bài 2 trang 17 sgk Lịch Sử 11

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Bạn đang xem: Soạn Bài 2 trang 17 sgk Lịch Sử 11

Lời giải

– Phong trào diễn ra một cách liên tục, rộng lớn, quyết liệt, hết sức sôi nổi và nó cũng có kết quả nhất định.

– Thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh kiên cường của nhân dân Trung Quốc chống lại phong kiến và đế quốc

– Lãnh đạo: Sĩ phu yêu nước tiến bộ, giai cấp tư sản. Lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân

– Các phong trào đấu tranh đều thất bại do bị triều đình Mãn Thanh và đế quốc đàn áp ngay từ những bước đầu.

– Mang tính chất dân tộc

– Cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc và các nước thuộc địa khu vực Châu Á.

– Để lại bài học kinh nghiệm trong tiến hành cách mạng.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 3. Trung Quốc

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button