Lớp 11Sinh Học

Soạn Bài 2 trang 47 SGK Sinh 11

Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 2 (trang 47 SGK Sinh 11)

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

Lời giải:

Bạn đang xem: Soạn Bài 2 trang 47 SGK Sinh 11

Nước được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Khi lượng nước giảm, khí khổng bắt đầu đóng lại để tránh mất nước trong quá trình thoát hơi nước. Khi khí khổng đóng, lượng CO2 cũng dừng lại sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. 

– Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

– Nước là môi trường duy trì điều kiện hoạt động bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động (hoạt động của enzyme)

Xem toàn bộ Soạn sinh 11: Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button